دیکلوفناک (چشمی)Diclofenac (Ophthalmic)

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Dicloptin

  گروه دارویی

  • بیماری های چشمی

  طبقه بندی

 • Ophthalmic Solution: 0.1%

  • مهار تنگی مردمک چشم در حین جراحی آب مروارید
  • درمان التهاب بعد از جراحی آب مروارید
  • جراحی لوچی یا ترابکولوپلاستی لیزر آرگون
  • در نقایص اپی تلیال قرنیه متعاقب کراتکتومی فوتورفرکتیو
  • کراتکتومی رادیال
  • ترومای تصادفی
  • التهاب فصلی ملتحمه

  • هنگام استفاده از لنزهای تماسی نرم نباید مصرف شود.
  • سوزش
  • خارش
  • التهاب قرنیه
  • افزایش فاشر داخل کره چشم
  • تهوع و استفراغ
  • واکنش های آلرژیک

 • نکات قابل توصیه

  • بیمارانی که همزمان با مصرف این دارو از لنزهای تماسی نرم استفاده می کنند، ممکن است دچار قرمزی و سوزش چشم شوند.

 • دیکلوفناک (چشمی) 
 • دوز مصرفی

  • بعد از جراحی قرنیه، از 24 ساعت بعد از عمل تا هفته بعد، 4 بار در روز در چشم درمان شده چکانده شود.
  • در جراحی انکساری قرنیه 1-2 قطره یک ساعت قبل از جراحی و 1-2 قطره 15 دقیقه بعد از جراحی در چشم ریخته می شود و سپس مصرف دارو 4 بار در روز به مدت 3 روز ادامه می یابد.