دیمرکاپرولDimercaprol

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • آنتی دوت ها، شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

  طبقه بندی

 • Injection: 300mg/3ml

  • درمان مسمومیت با آرسنیک، آنتیموان، بیسموت، طلا و جیوه
  • همراه باEDTA در درمان مسمومیت حاد با سرب
  • در درمان مسمومیت حاد با جیوه در صورتی که درمان طی 1-2 ساعت بعد از مسمومیت 

  • بی کفایتی کبدی به استثنای یرقان ناشی از آرسنیک
  • بی کفایتی کلیه
  • در مسمومیت با آهن، کادمیوم، سلنیوم و ترکیبات آلی جیوه
  • افزایش فشار خون همراه با تاکی کاردی 
  • تهوع و یا استفراغ
  • سردرد
  • احساس سوزش در لب ها ، دهان و گلو
  • اسپاسم پلک ها
  • ترشح بینی و دهان
  • احساس تنگی در گلو و سینه
  • درد شکم
  • درد و آبسه در محل تزریق
  • اضطراب
  • ضعف و بی قراری

 • نکات قابل توصیه

  در طول درمان با این دارو باید ادرار را قلیایی نگه داشت، زیرا کمپلکس دیمرکاپرول و فلز به راحتی در محیط اسیدی شکسته می شود.

  مصرف در بارداری

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • دیمرکاپرول 
 • دوز مصرفی

  • تزریق دیمرکاپرول باید به صورت عمیق و عضلانی باشد و درمان هر چه سریع ترآغاز گردد. 
  • در مسمومیت خفیف با آرسنیک و طلا، ابتدا 2.5mg/kg چهار بار در روز تزریق می شود و سپس درمان با همین مقدار در روز سوم، دو بار در روز و سپس یک بار در روز تا 10 روز ادامه می یابد.
  • در مسمومیت شدید با طلا و آرسنیک، ابتدا 3mg/kg هر 4 ساعت به مدت 2 روز تزریق می شودو سپس درمان با همین مقدار در روز سوم، چهار بار در روز و سپس 1-2 بار در روز تا 10 روز ادامه می یابد.
  • در درمان آنسفالوپاتی حاد ناشی از سرب، ابتدا 4mg/kg به تنهایی تزریق می شود و سپس درمان با همین مقدار همراه با کلسیم ادتات دی سدیم هر چهار ساعت ادامه می یابد.
  • در مسمومیت با شدت کمتر مقدار 3mg/kg تجویز می گردد و درمان به مدت 2-7 روز ادامه می یابد.

  تداخل دارویی

  این دارو با فراورده های حاوی آهن تداخل دارد.