دیازوکساید ( خوراکی)Diazoxide(Oral)

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Proglycem
  • Eudemine
  • Razodiazoxid

  طبقه بندی

 • Capsule: 50mg, 100mg

  • درمان کاهش قند خون مزمن

  • وجود بیماری ایسکمیک قلب
  • نارسایی کلیه
  • پارگی آئورت
  • پرفشاری خون
  • نارسایی عروق کرونر
  • کاهش نیروی ذخیره قلب
  • بی اشتهایی
  • تهوع و یا استفراغ
  • افزایش اوره
  • افت فشار خون
  • خیز
  • تاکی کاردی
  • آریتمی
  • اثرات خارج هرمی
  • پرمویی

 • مصرف در بارداری

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • دیازوکساید ( خوراکی) دیازوکساید ( خوراکی) 
 • دوز مصرفی

  • بزرگسالان :1 mg/kg  هر 8 ساعت، سپس مقدار مصرف براساس پاسخ بالینی بیمار تنظیم می شود. مقدار نگهدارنده 3-8 mg/kg در 2-3 مقدار منقسم مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف 15 mg/kg/day است.
  • کودکان: ابتدا 3.3 mg/kg هر 8 ساعت ، سپس مقدار مصرف براساس پاسخ بالینی بینار تنظیم می شود. مقدار نگهدارنده 8-15 mg/kg/day در 2-3 نوبت منقسم می باشد. 

  تداخل دارویی

  • مصرف‌ همزمان‌ فنی‌تویین‌ با دیازوکساید، به‌ علت‌ کاهش‌ اثرات‌ فنی توئینو همچنین‌ کاهش‌ اثرات‌ بالا برنده‌ قند خون‌ دیازوکساید، توصیه‌ نمی‌شود.
  • مصرف‌ داروهای‌ پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ و داروهای‌ گشاد کننده‌ عروق‌ محیطی‌ همراه‌ با دیازوکساید، ممکن‌ است‌ منجر به‌ بروز اثر اضافی‌ پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ شود.