دکس مدتومیدینDexmedetomidine

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Dexdor
  • Precedex

  گروه دارویی

  • خواب آورهای آرامبخش، و ضد جنون ها

  طبقه بندی

 • Injection: 100mcg/ml

  • جهت حفظ خواب آوری بیمار در ICU 

  • در افراد مبتلا به بلاک درجه دو یا سه گره AV
  • افت فشار خون کنترل نشده
  • اختلالات مغزی- عروقی حاد
  • تهوع و یا استفراغ
  • خشکی دهان
  • برادی کاردی
  • ایسکمی قلبی
  • سکته قلبی
  • تاکی کاردی
  • تغییرات فشار خون
  • بیقراری شدید
  • تغییرات قند خون
  • هایپرترمی
  • با شیوع کمتر نفخ
  • بلاک AV 
  • کاهش برون ده قلب
  • تنگی نفس
  • توهم
  • اسیدوز متابولیک
  • کاهش آلبومین خون
  • تشنگی

 • مصرف در بارداری

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • دکس مدتومیدین دکس مدتومیدین 
 • دوز مصرفی

  بزرگسالان:

  • در افراد بالغ دارای 18 سال 0.7mcg/kg/hr انفوزیون می شود که برحسب پاسخ بیمار مقدار مصرف تنظیم می شود.
  • محدوده مجاز 0.2-1.4 mcg/ kg/ hr است.