دپروهربDeproherb

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • داروهای گیاهی

  طبقه بندی

 • Dop

  اجزای فراورده: اسانس شمعدانی عطری (Pelargonium roseum) به میزان 5%w/w

  • در درمان افسردگی 

 • دپروهرب 
 • دوز مصرفی

  روزی 2 بار، هر بار 30 قطره بعد از غذا همراه با مقداری مایعات مصرف شود.