دنتولDentol

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • داروهای گیاهی

  طبقه بندی

 • Drop

  اجزای فراورده: حاوی اسانس مرزه( Satureja khoozestanika) به میزان 10%

  • تسکین دهنده موقت درد دندان

 • دنتول 
 • دوز مصرفی

  1-2 قطره از فراورده روی تکه کوچکی از پنبه ریخته و پنبه آغشته به دارو به طور مستقیم روی دندانی که درد می کند قرار داده شود.

  تداخل دارویی

  • از تماس فراورده با چشم و دیگر مخاط جلوگیری شود.
  • پس از استفاده درب ظرف بسته شود.