درماگلDermagol

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • داروهای گیاهی

  طبقه بندی

 • Lotion

  اجزای فراورده: عصاره گل همیشه بهار( Calendula officinalis L)

  • التهاب
  • زخم و سوختگی های پوستی
  • درمان سوختگی های ناشی از ادرار در کودکان

 • مصرف طولانی مدت ممکن است باعث ایجاد حساسیت گردد.


 • درماگل 
 • دوز مصرفی

  روزی 2-3 بار بر موضع آسیب دیده مالیده شود.