درماتینDermatin

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • داروهای گیاهی

  طبقه بندی

 • Cream

  اجزای فراورده: عصاره مایع برگ گیاه سدر (Zizyphus spina christi)

  • درمان اگزما
  • درماتیت
  • قرمزی و خارش حاصل از تحریکات پوستی

 • درماتین 
 • دوز مصرفی

  به مدت 14 روز هر روز 2 بار به موضع مالیده شود.

  تداخل دارویی

  مصرف همزمان این فراورده با کورتیکواستروئیدهای موضعی سبب تشدید اثرات آن می گردد.