دایمتیکون ( موضعی)Dimethicone(Topical)

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Dilice

  طبقه بندی

 • Lotion: 4%

  • به منظور حفاظت پوست در برابر محرک ها
  • در ادرار سوختگی پای اطفال
  • درمان زخم بستر
  • درمان شپش سر

 • احتمال تحریک موضعی

 • دایمتیکون ( موضعی) 
 • دوز مصرفی

  به مقدار لازم بر روی موضع استعمال گردد.