داپسون (ژل)Dapsone (Gel)

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • داروهای ضد باکتری

  طبقه بندی

 • Gel: 5%

  • درمان موضعی آکنه ولگاریس

  • عوارض کوارشی
  • عوارض CNS
  • عوارض تنفسی

 • نکات قابل توصیه

  • قبل از استفاده از فراورده پوست باید شسته و خشک شود.
  • این دارو فقط برای استعمال خارجی است. از استعمال دارو داخل بینی، دهان، چشم ها و غشاهای مخاطی پرهیز شود.

 • داپسون (ژل) 
 • دوز مصرفی

  • لایه نازکی از دارو در ناحیه مورد نظر 2 بار در روز مالیده می شود.

  تداخل دارویی

  • مصرف همزمان کوتریماکسازول با ژل داپسون خطر همولیز را در بیماران G^PD افزایش می دهد