تی سی- سولفور کلوئید-9999mTc-Sulfor Colloid

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • 99mTc-Sulfor Colloid

  گروه دارویی

  • رادیو دارو

  طبقه بندی

 • Injection: (10- 100)mCi

 • برای تصویربرداری:

  • کبد
  • طحال
  • مغزاستخوان
  • غدد لنفاوی

  • ایست قلبی-عروقی
  • تشنج
  • آنافیلاکسی
  • کاهش فشار خون
  • ناراحتی تنفس
  • درد شکمی
  • تب
  • لرزش
  • تهوع
  • استفراغ
  • عرق
  • قرمزی
  • کهیر
  • بی حسی
  • گیجی
  • سوزش در محل تزریق

 • دوز مصرفی

  • برای تصویربرداری کبد و طحال 4-2 میلی کوری داخل وریدی و تصویربرداری 20-15 دقیقه بعد از تزریق انجام می شود.
  • برای تصویربراری مغز استخوان 10-4میلی کوری داخل وریدی و تصویربرداری یک ساعت بعد از تزریق انجام می شود.
  • برای تصویربرداری دستگاه گوارش 1 میلی کوری در 30 میلی لیتر آب به صورت خوراکی و به دنبال آن 300 میلی لیتر آب تجویز می شود و تصویربرداری دینامیک بلافاصله بعد از مصرف خوراکی شروع می شود.

  تداخل دارویی

  • درصورت بالا بودن میزان آلومینیوم در پلاسما کلوئیدهای نشان دار با تکنسیوم به صورت منتظر در ریه تجمع می یابند.
  • عوامل شیمی درمانی مثل کارموستین باعث توزیع غیریکنواخت سولفورکلوئید در کبد و تغییر شیفت فعالیت رادیواکتیو از کبد به طحال یا مغز استخوان می شوند.
  • موادی که سمیت کبدی دارند باعث ایجاد تغییرات گذرا مثل توزیع غیر یکنواخت و نامنظم رادیوکلوئید در کبد و تغییر شیفت فعالیت رادیواکتیو از کبد به طحال یا مغز استخوان می شوند.