توکسوئید دیفتری +کزاز ( بزرگسالان)Diphteria+Tetanus Toxoids(Adult)

 • فروش داروبا نسخه

  طبقه بندی

 • Injection

  • این فراورده برای ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری کزاز و دیفتری مصرف می شود.

  • افراد با سن کمتر از 7 سال
  • وجود هرگونه عفونت حاد یا بیماری همراه با تب
  • اختلالات انعقادی یا کاهش پلاکت ها
  • در هنگام شیوع پولیومیلیت
  • قرمزی
  • درد و تورم ملایم در ناحیه تزریق
  • تب ملایم
  • لرز
  • ناخوشی
  • تاکی کاردی
  • کاهش فشار خون
  • درد عمومی
  • حساسیت (کهیر و خارش)
  • واکنش آرتوس

 • نکات قابل توصیه

  با وجود احتمال کاهش پاسخ ایمنی در بیماران مبتلا به عفونت HIV مصرف این فراورده برای ایمن سازی توصیه می شود.

  مصرف در بارداری

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • توکسوئید دیفتری +کزاز ( بزرگسالان) 
 • دوز مصرفی

  • برای واکسیناسیون اولیه بعد از 7 سالگی دو نوبت 0.5 میلی لیتری (داخل عضلانی) به فاصله 4-8 هفته از یکدیگر و یک نوبت اضافی(0.5 میلی لیتر) 6-12 ماه بعد از نوبت دوم تزریق شود.
  • تزریق نوبت یادآوری هر 10 سال یک بار 0.5 میلی لیتر می باشد و از تزریق آن باید زودتر از 10 سال خودداری کرد.
  • در صورت تماس با بیماری دیفتری، تزریق فوری یک نوبت یادآوری 0.5 میلی لیترضرورت می یابد.
  • اگر در فاصله بین نوبت یادآوری و نوبت سوم واکسیناسیون اولیه، پیشگیری فوری کزاز لازم شد، مقدار 0.5 میلی لیتر توکسوئید تک ظرفیتی کزاز باید تزریق شود.