اینترفرون آلفاInterferon Alpha

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • PDferon

  طبقه بندی

  • Interferon alfa-2a
   Injection: 6,000,000U/ml, 9,000,000U/ ml

   

  • Interferon alfa-2b
   IInjection: 3,000,000U; 5,000,000U;  10,000,000U
  • لوسمی hairy cell
  • کوندیلوما آکومیناتا
  • هپاتیت B و C مزمن فعال
  • سارکوم کاپوسی همراه با ایدز
  • ملاونم بدخیم
  • لنفوم فولیکولار
  • کارسینوم متاستاتیک سلول های کلیه
  • هپاتیت دلتا
  • لنفوم های غیرهوچکینی
  • پاپیلوماتوزیس لارنژیال
  • میکوز فونگوئید
  • تومورهای بدخیم اولیه مغزی
  • کارسینوم تهاجمی دهانه رحم

  • اختلالات روانی
  • سابقه اختلالات شدید روانی
  • سندرم شبه آنفلوآنزا (سردرد و سرگیجه، تب و لرز، تهوع و استفراغ، کاهش اشتها، خستگی غیرعادی)
  • خشکی دهان
  • تغییر حس چشایی یا احساس طعم فلزی
  • اسهال
  • بثورات جلدی
  • کم خونی
  • لکوپنی
  • ترومبوسیتوپنی
  • مسمومیت کبدی
  • افسردگی
  • ریزش مو

 • نکات قابل توصیه

  • کاهش اشتها و خستگی غیرعادی با ادامه مصرف ممکن است نیاز به کاهش مقدار مصرف داشته باشد. تهوع و استفراغ معمولاً 3 تا 5 روز بعد از قطع مصرف دارو برطرف می شود.
  • تزریق زیرجلدی برای بیمارانی که ترومبوسیتوپنی دارند و یا خطر خونریزی در آن ها وجود دارد ترجیح داده می شود.
  • کاهش فشارخون طی درمان یا تا 2 روز بعد از درمان دیده شده و نیاز به درمان کمکی جانشینی مایعات دارد.
  • کاهش تعداد لکوسیت و پلاکت با مصرف اینترفرون آلفا 2b نوترکیب طی 5-3 روز درمان مشاهده شده و 5-3 روز بعد از قطع دارو بهبود می یابد.
  • سندرم شبه آنفلوآنزا به تدریج طی 4-2 هفته و با ادامه درمان کاهش می یابد. در صورت تداوم سردرد مقدار دارو کاهش یابد.
  • در صورت امکان اینترفرون آلفا 2b در هنگام مصرف به صورت داخل عضلانی یا زیرجلدی در هنگام غروب تجویز شود.

 • اینترفرون آلفا 
 • نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Interferon Alpha

  PDferon

  Amp 3,000,000U Iran داروسازی پویش دارو
  Interferon Alpha

  PDferon

  Amp 5,000,000U Iran داروسازی پویش دارو

   

 • دوز مصرفی

  • اینترفرون آلفا 2a: در درمان لوسمی hairy cell به میزان U/day 3000000 و در سارکوم کاپوسی همراه با ایدز U/day36 000000.

   

  • اینترفرون آلفا 2b: در درمان لوسمی hairy cell به میزان U/day 2000000 سه بار در هفته برای حداکثر 6 ماه، کوندیلوما آکومیناتا U 1000000 در زگیل سه بار در هفته یک روز در میان به مدت 3 هفته ، در سارکوم کاپوسی همراه با ایدز سی میلیون واحد به ازای هر متر مربع سطح بدن سه بار در هفته، در هپاتیت B مزمن فعال سی تا سی و پنج میلیون واحد در هفته برای 16 هفته و برای هپاتیت C مزمن فعال 3 میلیون واحد 3 بار در هفته تا 6 ماه، در ملانومای بدخیم به صورت داخل وریدی U/m2 20000000  در 5 روز متوالی در هفته برای 4 هفته.

  تداخل دارویی

  • مصرف همزمان با زیدووودین سبب افزایش احتمال نوتروپنی می شود. 
  • مصرف قبلی یا همزمان داروهای کاردیوتوکسیک مثل دوکسوروبیسین با این دارو سبب افزایش احتمال بروز آریتمی فوق بطنی می شود.
  • این دارو با مهار آنزیم های میکروزمال کبدی موجب کاهش متابولیسم و افزایش غلظت تئوفیلین و آمینوفیلین می شود.
  • مصرف همزمان با واکسن های ویروسی زنده موجب مهار القاء پاسخ کافی آنتی بادی می شود.