اپی روبیسینEpirubicin

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • BW-Picine
  • E.P.Mycin
  • Eberubi
  • Epi-Cell
  • Epizin
  • Pharmorubicin

  گروه دارویی

  • آنتی نئوپلاستیک

  طبقه بندی

  • Injection: 10mg, 50mg
  • Injection: 2mg/ml
  • سرطان میلوم مولتیپل
  • سرطان لنفوم ها
  • لوسمی حاد
  • سرطان رحم
  • سرطان دستگاه گوارش

  • لکوپنی یا عفونت
  • التهاب مخاط دهان
  • التهاب ریوی

 • نکات قابل توصیه

  • اپی روبیسین نباید در بیمارانی که قبلا مقادیر تجمعی کامل اپی روبیسین و دانوروبیسین را دریافت کرده اند، مصرف شود.
  • با مصرف اپی روبیسین در فواصل یک هفته ای ممکن است خطر عوارض جانبی قلبی و خونی کمتر شود.
  • اپی روبیسین را باید به صورت تزریق وریدی آهسته تجویز کرد. به علت تحریک ورید در محل تزریق و احتمال بروز ترومبوفلبیت و نشت دارو با بافت های اطراف رگ، انفوزیون وریدی دارو توصیه نمی شود.
  • اپی روبیسین موجب نکروز موضعی بافت ها می شود. به همین دلیل به صورت عضلانی یا زیر جلدی نباید تزریق شود.

  مصرف در بارداری

  گروه D:     
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.

 • اپی روبیسین 
 • نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Epirubicin Epi-Cell AMP 2mg/5ml آلمان Cell Pharma
  Epirubicin Epirubicin AMP 2mg/5ml هند Intas
 • دوز مصرفی

  • مقدار 135 میلی گرم بر متر مربع هر 3 هفته یک بار یا 45 میلی گرم بر متر مربع برای 3 روز متوالی هر 3 هفته یک بار مصرف می شود.
  • مقدار مصرف تام اپی روبیسین نباید از 1 گرم بر متر مربع بیشتر شود.

  تداخل دارویی

  این دارو با آلوپورینول، کلشی سین، سایر داروهای کاهنده فعالیت مغز استخوان، رادیوتراپی و دانوروبیسین تداخل دارد.