افلورنیتینEflornithine

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Surin

  طبقه بندی

 • Cream: 13.9%

 • کاهش موهای زائد در زنان


  • سوزش
  • خارش
  • اریتم
  • بروز جوش پوستی

 • نکات قابل توصیه

  • این دارو تنها سرعت رشد موهای زائد را کند می کند.
  • بهبودی ممکن است 4-8 هفته پس از شروع درمان طول بکشد.
  • اثرات دارو با قطع مصرف از بین می رود و ممکن است 8 هفته پس از قطع به وضع پیش از درمان برگردد.

  مصرف در بارداری

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • افلورنیتین 
 • نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Eflornithine Surin Cream 13.9 ایران تولید دارو
 • دوز مصرفی

  • یک لایه ی نازک دارو 2 بار در روز ( به فاصله 8 ساعت) روی پوست مالیده شود.
  • حداقل تا 4 ساعت پس از مصرف موضع نباید شسته شود.