4 عادت غذایی مهم برای حفظ وزن کاهش یافته

بر طبق تحقیقات جدید زنان مسن تر که تمایل دارند وزن خود را حفظ کنند، باید 4 عادت غذایی خاص را مدنظر داشته باشند.دکتر گیبس تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت  ایجاد شده در  تقریبا 500 زن چاق یا دارای اضافه وزن که همگی در اواخر 50 سالگی خود بودند را در دو بازه زمانی 6 ماه و  4 سال بررسی کرد. وی به عادات غذایی خاصی مرتبط با کاهش وزن و یا عدم کاهش وزن  دست یافت.این مطالعه در ژورنال Academy of Nutrition and Dieteticsمنتشر شده است. تغییرات رفتاری مرتبط با تغییرات وزنی در 6 ماه، با تغییرات رفتاری مرتبط با کنترل وزن در 4 سال مشابه نبودند.

در مدت شش ماه، خوردن دسر کمتر، خوردن غذاهای سرخ شده کمتر، مصرف کمتر نوشیدنی های شیرین، خوردن ماهی بیشتر و بیرون غذا خوردن کمتر، با از دست دادن وزن بیشتر در ارتباط بودند. اما در 4 سال تمام این رفتارهای غذایی با کاهش وزن مرتبط نبودند. بعنوان مثال ارتباط بین کاهش غذاهای سرخ شده و کنترل وزن در 4 سال حذف شده است.در دراز مدت، کسانی که مصرف دسر، نوشیدنی های شیرین و پنیر و گوشت قرمز را کاهش داده و میوه ها و سبزیجات را افزایش داده اند، احتمال بیشتری برای حفظ کاهش وزن داشتند.پژوهشگران این مطالعه بیان کردند با افزایش مصرف میوه و سبزی به 2 بار بیشتر از آنچه میخورید یا کاهش 16 اونس در مصرف نوشیدنی های شیرین در روز 3 پوند وزن در پایان 4 سال از دست خواهید داد. نتایج این مطالعه نشان داد تغییرات رفتاری کوچک می توانند به کاهش وزن پایدار کمک کنند.

منبع:

Bethany Barone Gibbs; September 2012 Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

نظرات بسته شده است.