گیرنده های مغزی مصرف چربی را در سلول ها تنظیم می کنند

پژوهشگران در مطالعه ای تنظیم‌گر غیرمعمولی را برای وزن بدن و سندرم متابولیک کشف کردند: یک سازوکار مولکولی که در سلول های مغزی بسیار رایج است. کاهش مقادیر گیرنده نروترفین- یک گیرنده درگیر در رشد و حیات نورونی- موش های مصرف کننده رژیم غذایی پرچرب را از بروز دیابت، چاقی و بیماری کبد چرب محافظت کرد. در مجموع، براساس نقش این گیرنده در بدن شامل کبد و سلول های چربی، مدارک پیشین بر نقش این گیرنده در بیماری کبد و مقاومت به انسولین متمرکز شدند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Bernat Baez-Raja؛ "ما یک روش جدید را در سازوکار مولکولی تنظیم کننده انرژی مصرفی شناسایی کردیم و دریافتیم که این مسیر می تواند نقش مهمی را در پیشگیری از چاقی داشته باشد. محافظت کامل از چاقی و اختلال متابولیکی بدون هیچ گونه تفاوتی در اشتها یا فعالیت بدنی، پیشنهاد می کند که گیرنده ویژه p75NTR یک تنظیم کننده اصلی مصرف چربی است." پژوهشگران در این مطالعه رژیم غذایی پرچرب را در موش های فاقد گیرنده p75NTR اِعمال کردند. یافته های این پژوهش نشان داد که این موش ها در مقابل افزایش وزن مقاومت کردند و توانستند وزن خود را پس از چندین هفته مصرف رژیم غذایی پرچربی حفظ کنند، درمقابل موش های طبیعی که دارای گیرنده بودند و با رژیم غذایی پرچرب تغذیه می شدند، وزن زیادی را اضافه کردند و نشانه های مقاومت به انسولینو بیماری کبد چرب را نشان دادند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Cell Reports  منتشر شد.

منبع:


Bernat Baeza-Raja, et al. p75 Neurotrophin Receptor Regulates Energy Balance in Obesity. Cell Reports, 2015
 

نظرات بسته شده است.