گیاهان هم می توانند منابع خوبی برای اُمگا 3 باشند

بر اساس نتایج پژوهش متخصصین تغذیه Penn State نشان داده شد که افزایش دریافت اُمگا 3 خواه از تخم کتان و یا ماهی می تواند خطر بروز بیماری های قلبی را کاهش دهد. مدارک زیادی وجود دارند که از فواید اسیدهای ایکوزاپنتانوئیک (EPA) و دوکوزاهگزانوئیک (DHA) مشتق از ماهی در زمینه سلامت قلب و عروق حمایت می کنند. با وجود این، مدارک کمی وجود دارند که اثرات مفید آلفا لینولنیک ( ALA)، اید چرب اُمگا3 گیاهی حمایت می کنند. به بیان Jennifer Fleming؛ مدرس و محقق در زمینه علوم تغذیه، " فواید EPA و DHA بسیار گزارش شده است به دلیل این که مکمل های آن ها ارزیابی و آزمایش شده است، و نشان داده شده است که EPA و DHA تفاوت معناداری بین گروه تجربی و دارونما ایجاد کرده اند." وی در ادامه افزود: " در مقابل،  در مطالعات ALA تفاوت های رژیمی گروه تجربی و دارونما بسیار فراتر از ALA بوده است. " ALA در تخم کتان و روغن آن یافت می شود. در حال حاضر روغن های گیاهی و برخی مغزها با مقدار کمی از آن مکمل یاری می شوند. EPA  و DHA مدت زیادی است که در دسترس هستند. اسیدهای چرب اُمگا فواید زیادی برای بدن دارند با وجود این بدن قادر به ساختن آن ها نیست، لذا باید از طریق رژیم غذایی در مقادیر کافی وارد بدن شوند. محققین در این مطالعه بیان کردند که ALA نیز می توان به اندازه EPA و DHA در پیشگیری از بروز بیماری های قلبی مفید باشد. نتایج این مقاله در مجله Advances in Nutrition. منتشر شد.

منبع:


J. A. Fleming, P. M. Kris-Etherton. The Evidence for  -Linolenic Acid and Cardiovascular Disease Benefits: Comparisons with
 

نظرات بسته شده است.