گوشت های فرآیند شده و خطر ابتلا به سرطان

محققین در مطالعه اثرات سرطان زایی گوشت  قرمز و نیز گوشت های فرآیند شده ( مثل سوسیس و کالباس) را بررسی کردند. آن ها در این مطالعه و بر پایه مدارک محدود در زمینه مصرف گوشت قرمز و سرطان،  مصرف گوشت قرمز را یک عامل احتمالی برای ابتلا به سرطان در انسان معرفی کردند. و این همبستگی به ویژه در مورد سرطان روده، سرطان پانکراس و پروستات با وجود این، بر پایه مدارک کافی و گسترده مصرف گوشت های فرآیند شده را یک عامل حتمی برای ابتلا به سرطان در انسان به ویژه سرطان روده گزارش کردند. در این مطالعه بیش از 800 پژوهش در این زمینه مصرف گوشت قرمز و فرآیند شده و احتمال ابتلا به سرطان بررسی شد. گوشت قرمز در کشورهای گوناگون به میزان مختلفی دریافت می شود که می توان دامنه ای  از درصد بسیار پایین تا 100 درصد را برای آن در نظر گرفت. محققین در این مطالعه دریافتند که به ازای هر 50 گرم مصرف روزانه گوشت فرآیند شده، خطر ابتلا به سرطان روده 18 درصد افزایش می یابد. یافته های این مطالعه، از توصیه های عمومی در زمینه کاهش مصرف گوشت حمایت می کند. از طرف دیگر گوشت قرمز دارای ارزش غذایی بالایی است. با وجود این نکته مهم در زمینه مصرف گوشت قرمز، رعایت حد اعتدال مصرف آن است. در واقع باید بین مصرف گوشت قرمز و پیشگیری از عوارض ناشی از مصرف آن تعادل برقرار شود. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله The Lancet Oncology  منتشر شد.

منبع:


Véronique Bouvard, et al. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. The Lancet Oncology, 2015
 

نظرات بسته شده است.