گردو و سلامت اسپرم ها

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد مردان جوان و سالم با افزودن  میزان مشخصی گردو به رژیم غذایی روزانه خود می توانند کارکرد اسپرم های خود را بهبود دهند.مطالعات قبل روی حیوانات و در سطح آزمایشگاهی نشان داده اند که اسیدهای چرب دارای چندین زنجیره غیراشباع که در ماهی، مکمل های روغن ماهی، بذر کتان و  مغزهای درختی وجود دارند در  بلوغ اسپرم ها و عملکرد غشایی دارای نقش هستند. در این مطالعه پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا 117 مرد سالم 21 تا 35 ساله بدون سابقه ناباروری را به طور تصادفی انتخاب کردند، یک گروه  از  این مردان  75 گرم گردوی کامل در روز به رژیم غذایی معمول خود افزوده و گروه کنترل به عادات غذایی معمول خود با اجتناب از  مصرف مغزهای درختی  ادامه دادند. در طول 12 هفته مطالعه تغییری در وزن و BMI افراد دیده نشد.

بعد از 12 هفته مردانی که روزانه از گردو استفاده کرده بودند نسبت به سایرین، اسپرم های بهتری از لحاظ مورفولوژی، جنبندگی و سرزندگی داشتند. هم چنین مصرف گردو با بهبود سطح سرمی  اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 در ارتباط بود. سطح سرمی امگا 6  در این گروه بعد از دو هفته افزایش داشت و تنها اسید چرب امگا3 که میزان آن در گروه مصرف کننده گردو بالا رفته بود آلفا لینولنیک اسید بود.

مغزها، بویژه گردو، علاوه براسیدهای چرب  امگا6،  آنتی اکسیدان ها و ریزمغذی هایی مثل اسیدفولیک، حاوی میزان بالایی آلفا لینولنیک اسید یک منبع طبیعی امگا 3- هستند.

منبع:

Robbins W, et al "Walnuts improve semen quality in men consuming a Western-style diet: randomized control intervention trial" Biol Reprod 2012

نظرات بسته شده است.