کودکان چاق در معرض ابتلا به دیابت و بیماری قلبی قرار دارند

مطالعه ای در بخش مراقبت بهداشتی دانشگاه شمال کالیفرنیا نشان داد که همبستگی مثبتی بین چاقی شدید در کودکان و عوامل خطر ابتلا به دیابت و بیماری قلبی و عروقی در سال های بعدی زندگی به ویژه در جنس مذکر وجود دارد. برآورد شده است که بیش از 3میلیون کودک در ایالات متحده مبتلا به چاقی بسیار شدید هستند و در معرض ابتلا به دیابت و بیماری قلبی و عروقی قرار دارند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Asheley Cockrell Skinner؛ "یافته های مطالعه ما نشان داد که همبستگی زیادی بین چاقی کودکان و عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی در سال های بعدی زندگی وجود دارد."وی در ادامه افزود:" شفاف سازی رابطه بین چاقی کودکان و نوجوانان با ابتلای آن ها به دیابت و بیماری قلبی و عروقی در سال های بعدی زندگی بسیار حائز اهمیت است، به دلیل این که در پیشگیری و اهداف درمانی نقش مهمی دارد. برای مثال ما مشاهده کردیم که پسران مبتلا به چاقی بسیار شدید بیشتر از دختران در معرض خطر هستند بنابراین این یافته می تواند با شناسایی گروه در معرض خطر راهبردهای درمانی را کارآمدتر سازد."محققین در این مطالعه آزمودنی های پسر و دختر در دامنه سنی 3 تا 19 سال را بررسی کردند. آن ها عوامل خطری همچون فشارخون، کلسترول و قند خون در کودکان سنجیدند. نمایه توده بدنی بالاتر از صدک 90 در دامنه 120 تا 140 درصدی، به ترتیب به عنوان چاقی درجه 2 و 3 در نطر گرفته شد. مقاله مرتبط با این مطالعه در New England Journal of Medicine منتشر شد.

منبع:


Asheley C. Skinner, et al. Cardiometabolic Risks and Severity of Obesity in Children and Young Adults. New England Journal of Medicine, 2015
 

نظرات بسته شده است.