کودکانی که زودتر می خوابند در آینده کمتر چاق می شوند.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد کودکان پیش دبستانی که به طور منظم تا ساعت 8 شب به رختخواب می روند نسبت به کودکانی که دیرتر می خوابند بیشتر احتمال  دارد که در دوران نوجوانی به چاقی مبتلا شوند. به طوریکه خواب بعد از ساعت 9 شب احتمال چاقی در سال های بعدی زندگی را تا 2 برابر افزایش می دهد. مطالعات قبلی ارتباط بین خواب کم و چاقی را نشان داده اند. همچنین نتایج یک مطالعه نشان دهنده ارتباط بین خواب دیرهنگام با خطر چاقی بعد از 5 سال بوده است.
در این مطالعه اطلاعات مربوط به 977 کودک مورد بررسی قرار گرفت. زمان خواب کودکان پیش دبستانی به 3 گروه طبقه بندی شد: ساعت 8 شب یا زودتر، بین 8 تا 9 شب و بعد از 9 شب. در زمان گزارش ساعت خواب توسط مادران، این کودکان تقریباً 4 ساله بودند.
نتایج نشان داد تنها 1 کودک از هر 10 کودکی که زود به رختخواب می رفتند در نوجوانی چاق بودند. اما 16 درصد کودکان با ساعت خواب بین 8 تا 9 و 23 درصد کودکانی که در دیرترین زمان می خوابیدند در دوران نوجوانی چاق بودند. 
از طرفی روابط عاطفی در خانه می تواند بر ساعت خواب اثر گذارد. محققان دریافتند صرف نظر از کیفیت ارتباط مادر و کودک، یک ارتباط قوی بین زمان خواب و چاقی وجود دارد. اما کودکانی که دیرتر به رختخواب می روند و مادرانشان کمترین امتیاز از نظر کیفیت رابطه را کسب کرده اند، بیشتر در معرض خطر چاقی هستند.
منبع:
 
Bedtime in Preschool-Aged Children and Risk for Adolescent Obesity. The Journal of Pediatrics, 2016
 

نظرات بسته شده است.