کم تحرکی عوارض یائسگی را وخیم تر می کند

یافته های حاصل از بررسی 6000 زن در آمریکای لاتین نشان داد که عوارض و اختلالات یائسگی در زنان کم تحرک و با سبک غیرفعال زندگی در مقایسه با همتایان فعال خود ، بیشتر و برجسته تر است. به علاوه، در این مطالعه بر همبستگی بین زندگی غیرفعال و کم تحرکی با افسردگی، اضطراب، بی خوابی و چاقی نیز اشاره شد. پژوهشگران در این مطالعه پرسشنامه مربوط به 6079 زن در دامنه سنی 40 تا 59 سال را در 20 شهر از 11 کشور آمریکای لاتین بررسی کردند. زنان در شروع پژوهش پرسشنامه ای مبنی بر سؤالاتی در زمینه افسردگی، اضطراب، بی خوابی و علایم یائسگی  پر کردند. علایم مرتبط با یائسگی شامل گرگرفتگی، دردهای مفصلی، نشانه های فیزیولوژیکی مثل افسردگی و اضطراب و علاوه براین شامل اختلالات مثانه و خشکی واژن و مشکلات جنسی نیز می شد. زنان به سؤالات دیگری شامل همبستگی بین وضعیت یائسگی و فعالیت بدنی نیز پاسخ دادند. بر این اساس، زنان در صورتی که کم تر از 3 بار در هفته به فعالیت هایی مثل پیاده روی، نرم دویدن، شنا به مدت 30 دقیقه یا کم تر می پرداختند در گروه غیرفعال قرار می گرفتند. و علایم یائسگی در صورتی که امتیاز آزمودنی ها 16 یا بیشتر بود، شدید در نظر گرفته می شد.  یافته های این مطالعه نشان داد که کم تحرکی بسیار شایع است و حدود 64درصد زنان این مطالعه کم تحرک بودند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Menopause منتشر شد.  

منبع:


Juan E. Blümel, et al. Sedentary lifestyle in middle-aged women is associated with severe menopausal symptoms and obesity. Menopause, 2016
 

نظرات بسته شده است.