کمبود ویتامین D و افزایش خطر کم خونی در کودکان

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که کمبود ویتامین D می تواند در افزایش خطر ابتلای کودکان به کم خونی مؤثر باشد. مقاله ی مرتبط با این مطالعه در the Journal of Pediatrics به چاپ رسید. این مطالعه یکی از گسترده ترین پژوهش ها در زمینه بررسی همبستگی بین دو شرایط ویژه در کودکان است. محققین در این مطالعه خاطر نشان کردند که نتایج آن ها روابط علت و معلولی را ثابت نمی کند، بلکه ارتباط پیچیده ی بین کمبود ویتامین D و مقادیر هموگلوبین را تفسیر می کند. هموگلوبین پروتئین متصل به اکسیژن و حامل آن در خون است. به بیان محققین سازوکارهای مختلفی می توانند در ارتباط بین ویتامین D  و کم خونی مؤثر باشند. اثر ویتامین D بر تولید سلول های خونی در مغز استخوان و هم چنین توانایی تنظیم التهاب توسط سیستم  ایمنی (یکی از شناخته شده ترین عوامل در بروز کم خونی) جزو این سازوکار ها می باشند. به منظور ارزیابی ارتباط بین ویتامین D و کم خونی محققین نمونه های خونی بیش از 10400 کودک را از لحاظ میزان ویتامین D و مقادیر هموگلئبین بررسی کردند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که کاهش میزان ویتامین D در خون کودکان کم خون با میزان هموگلوبین آن ها   همبستگی داشت.  در حالی که چنین ارتباطی در کودکانی که به کم خونی مبتلا نبودند گزارش نشد. احتمال ابتلا به کم خونی در کمبود ملایم به ویتامین D ( کمتر از 30 نانوگرم در دسی لیتر) بارزتر بود. کودکانی که میزان ویتامین D خون آن ها کمتر از 30 نانوگرم در دسی لیتر بود،2 برابر بیشتر از کودکانی که مقادیر ویتامین  طبیعی داشتند در معرض خطر ابتلا به کم خونی قرار داشتند. کمبود شدید ویتامین D به مقادیر مساوی یا کمتر از 20 نانوگرم در دسی لیتر گفته می شود. کمبود ملایم و شدید ویتامین D- هر دو- به مکمل یاری نیاز دارد. بنابراین، در صورت تأیید نتایج این مطالعه توسط سایر پژوهش ها می توان از این راهبرد برای مبارزه و پیشگیری از بروز کم خونی در کودکان بهره مند شد.

منبع:

Meredith A. Atkinson, et al. Vitamin D, Race, and Risk for Anemia in Children. The Journal of Pediatrics, 2013

 

نظرات بسته شده است.