کمبود ویتامین D بیشتر از چاقی با ابتلا به دیابت در ارتباط است

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که افراد با کمبود ویتامین D، بدون در نظر گرفتن میزان وزن، بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت قرار دارند. ویتامین D در جذب کلسیم و حفظ آن در استخوان ها و سلامت عضلات نقش دارد. به طور طبیعی، این ویتامین در پوست و پس از قرار گرفتن در معرض نور خورشید تولید می شود. جذب ویتامین D در بدن از طریق غذاهای غنی شده با این ویتامین مانند شیر غنی شده بسیار کم است. بیش از یک بیلیون نفر در سرتاسر جهان به دلیل عدم قرار گیری در معرض نور خورشید، به کمبود ویتامین D مبتلا هستند.  یافته های این مطالعه ارتباط بین ویتامین D، چاقی و دیابت را روشن تر می کند. بر اساس بیانات در زمینه اثرات غیر اسکلتی ویتامین D،  مطالعات در این زمینه تأیید می کنند که احتمال ابتلا به چاقی در افراد دارای کمبود ویتامین  D بیشتر است، هم چنین آن ها در مقایسه با افراد با وضعیت طبیعی ویتامین D بیشتر در معرض ابتلا به دیابت، پردیابت و سندرم متابولیک قرار دارند. محققین در این مطالعه 118 آزمودنی از یک مرکز و 30 آزمودنی از مرکز دیگر را انتخاب کردند. آزمودنی ها براساس نمایه توده بدنی با وضعیت طبیعی ویتامین گروه بندی شدند. مقادیر ویتامین D آزمودنی ها سنجیده شد. یافته ها نشان داد که افراد چاق بدون اختلالات سوخت و سازی گلوکز، مقادیر ویتامین D بیشتری در مقایسه با افراد دیابتی داشتند. از طرف دیگر، افراد لاغر مبتلا به دیابت یا سایر اختلالات سوخت و سازی گلوکز مقادیر ویتامین D کمی داشتند. محققین نتیجه گرفتند که مقادیر ویتامین D به طور مستقیم با مقادیر گلوکز و نه نمایه توده بدنی مرتبط است. یافته های حاصل از این مقاله در Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism منتشر شد.

منبع:


Mercedes Clemente-Postigo, et al. Serum 25-Hydroxyvitamin D and Adipose Tissue Vitamin D Receptor Gene Expression: Relationship With Obesity and Type 2 Diabetes. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2015
 

نظرات بسته شده است.