کمبود ویتامین D به طور قطع با زوال عقلی مرتبط است

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید و گسترده نشان داده شد که احتمال بروز زوال عقلی در افراد سالمند مبتلا به کمبود ویتامین D حدود 122 درصد افرادی است که وضعیت ویتامین D طبیعی دارند و به کمبود آن مبتلا نیستند. این مطالعه به سرپرستی دکترDavid J. Llewellyn ، از دانشگاه Exeter در انگلیس انجام شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " با وجود این که در مطالعات پیشین کم و بیش نشان داده شد ه است که کمبود ویتامین D می تواند موجب افزایش خطر ابتلا به زوال عقلی گردد،  اما در این مطالعه به طور دقیق این رابطه مورد تأیید قرار گرفت." وی در ادامه افزود:" در واقع می توان گفت که کمبود ویتامین D یک نشانه هشدار دهنده برای ابتلا به زوال عقلی و بیماری آلزایمر است." در این مطالعه حدود 1658 فرد در مجموع 4 کشور بررسی شدند. محققین مقادیر ویتامین D را از طریق نمونه خونی آزمودنی ها در سال 1993-1992 و در سال 2008 سنجیدند. سپس این مقادیر را دسته بندی کردند؛ کمتر از 25 نانومول در لیتر ( کمبود شدید)؛ 25 نانومول یا کمتر از 50 نانومول در لیتر ( کمبود)؛  و 50 نانومول یا بیشتر ( مطلوب). محققین میزان عملکرد شناختی آزمودنی ها را از طریق MRI، تاریخچه پزشکی، پرسشنامه ها و ارزیابی های مرتبط با عملکرد شناختی در طی 6 سال بررسی کردند. در طی این مدت حدود 171 نفر از آزمودنی ها با زوال عقلی دچار شدند و 102 نفر از آن ها نیز به آلزایمر مبتلا شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که بین ابتلا به زوالل عقلی و مقادیر ویتامین D خون همبستگی قوی وجود دارد.  نتایج حاصل از این مطالعه به صورت آنلاین در مجله Neurology ارایه شد.

منبع:

David J. Llewellyn, et al. Vitamin D and the risk of dementia and Alzheimer disease. Neurology. Published online before print August 6, 2014, doi: http://dx.doi.org/10.1212/WNL.0000000000000755
 

نظرات بسته شده است.