کمبود خواب و اثر بر سلامت استخوان و فعالیت مغز استخوان

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که کمبود مزمن خواب در ایجاد نارسایی و اختلال در مغز استخوان موش ها مؤثر است. در این مطالعه سعی شد تا نشانگر های سرمی متابولیسم استخوان در خون موش های کم خواب مورد بررسی قرار گیرد. کم خوابی مزمن موجب بروز عدم تعادل شدید در جذب و بازجذب استخوانی موش ها گردید. علاوه بر این نشان داده شد که چربی موجود در مغز استخوان به طور چشمگیری کاهش می یابد و تعداد تولید سلول های پلاکتی دو برابر خواهد شد، علت کاهش چربی در مغز استخوان موش های کم خواب را می توان به دلیل افزایش تولید سلول های مغز استخوان و تمایز آن ها دانست، بنابراین می تواند گفت که فعالیت مغز استخوان دستخوش تغییر می گردد.
به بیان دکتر اِورسون؛ در صورت بروز این شرایط در انسان انتظار داریم که ترمیم با تأخیر آسیب های ریز وارده بر استخوان در نتیجه فعالیت های روزمره بتواند زمینه ساز بیماری استئوپورز گردد. دکتر اِورسون در ادامه افزود، هر یک از ما ممکن است به دلایل کاری یا مسائل دیگر به کم خوابی مزمن مبتلا شویم، در حالی که از این نکته غافلیم که کم خوابی می تواند چه اثرات مضری بر سلامت استخوان و مغز استخوان داشته باشد.

منبع:

C. A. Everson et al.Chronically inadequate sleep results in abnormal bone formation and abnormal bone marrow in rats. Experimental Biology and Medicine, 2012

نظرات بسته شده است.