کمبود خواب احتمال خوردن و آشامیدن را افزایش می دهد.

ارتباط بین خواب کم و چاقی به خوبی شناخته شده است اما در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده است ارتباط بین خواب کم و مدت زمان صرف شده برای خوردن و آشامیدن ثانویه بررسی شده است. خوردن و آشامیدن ثانویه به خوردن یا آشامیدن مایعاتی غیر از آب، مانند نوشیدنی های شیرین شده با شکر در زمان انجام فعالیت های دیگر مانند تماشای تلویزیون اطلاق می شود.
در این مطالعه اطلاعات 28150 فرد بزرگسال که 55.8% آن ها زن بوده و در محدوده سنی 65-21 سال قرار داشتند، بین سال های 2006 تا 2008 مورد بررسی قرار گرفت. محققان ارتباط بین زمان صرف شده برای خوردن و آشامیدن ثانویه و خوردن و آشامیدن اولیه را با مدت زمان خواب ارزیابی کردند. به جهت تعیین ارتباط بین خواب کم با رفتارهای مرتبط با خوردن و آشامیدن، خواب نرمال بین 8-7 ساعت در نظر گرفته شد.
در کسانی که خواب کم را گزارش کرده بودند، مدت زمان صرف شده برای خوردن ثانویه  8.7 دقیقه در روز بیشتر بود. همچنین در این افراد به طور روزانه مدت زمان صرف شده برای آشامیدن ثانویه 28.6 دقیقه در روزهای هفته و 31.28 دقیقه در آخر هفته ها بیشتر بود.
سایر ارتباطات بین چاقی و کمبود خواب بر بروز مشکلات تنفسی و عدم تعادل هورمونی تمرکز می کنند. آپنه خواب یک اختلال تنفسی حین خواب است. حدود 18 میلیون آمریکایی به این مشکل مبتلا هستند. این  اختلال با اضافه وزن مرتبط است زیرا افزایش وزن در ناحیه تنه و گردن سبب اختلال تنفسی می شود. این امر سبب خواب آلودگی در طی روز و دشواری ورزش می شود. سایر مطالعات نشان داده اند در بزرگسالان سالم که به طور میانگین 6.5 ساعت یا کمتر می خوابیدند، تغییرات هورمونی می تواند بر وزن بدن در آینده تاثیر گذاشته و در طولانی مدت سبب آسیب به سلامتی شود. نیاز به تولید انسولین برای حفظ گلوکز خون در محدوده طبیعی در این افراد نسبت به افرادی که به میزان طبیعی می خوابند 30% بیشتر است.
نکته عملی: خواب کم سبب افزایش زمان صرف شده برای خوردن و آشامیدن ثانویه می شود. درنتیجه احتمال بروز  چاقی و اضافه وزن در افرادی که به میزان کافی نمی خوابند، بیشتر است.
منبع:


Gabriel Tajeu et al. "New pathways from short sleep to obesity? Associations between short sleep and secondary eating and drinking behavior". American Journal of Health Promotion; 2015
 

نظرات بسته شده است.