کلسیم غذایی و کاهش خطر سنگ کلیه

دریافت بالای کلسیم از منابع غذایی برای افراد مستعد، خطری برای بروز سنگ کلیه  نخواهد داشت، نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد این یافته ها تنها در مورد فرآورده های شیر نبوده و منابع غیرلبنی کلسیم نیز خطر بروز سنگ های کلیوی را کاهش میدهند.
در یک آنالیز بزرگ، زنان و مردانی که بیشتر کلسیم رژیمی خود را از غذاها دریافت می کردند، حدود 20% خطر کمتری برای بروز سنگ های کلیوی داشتند.
پژوهشگران نتایج سه مطالعه بزرگ که بیش از یک میلیون زن و مرد در آن شرکت داشتند را آنالیز کردند. شرکت کننده ها بر اساس میزان دریافت کلسیم از محصولات لبنی و غیر لبنی  در طول 20 سال به 5 گروه تقسیم شدند.
نتایج نشان داد، هم برای منابع لبنی و هم غیر لبنی کلسیم، بیشترین دریافت کلسیم با کمترین احتمال بروزسنگ های کلیوی دردناک در ارتباط بود.
بررسی دریافت منابع لبنی کلسیم نشان داد، افرادی که  کمترین میزان دریافت را داشتند، حدود 150 میلی گرم در روز یا نصف لیوان شیر بدون چربی، در مقایسه با گروهی که بیشترین دریافت را داشتند یعنی 800 تا 900 میلی گرم در روز یا 3 لیوان شیر، 30% بیشتر در معرض بروز سنگ های کلیوی بودند.
در مورد محصولات غیرلبنی کلسیم،  افرادی که 250 میلی گرم کلسیم در روز معادل  8 اونس کلم پخته یا دو ماهی ساردین دریافت می کردند، دو برابر بیشتر از افرادی که روزانه 450 میلی گرم کلسیم دریافت می کردند، در معرض خطر بودند.
سرپرست نویسندگان این مطالعه دکتر Eric Taylor با تکیه بر نتایج این مطالعه خاطرنشان کرد، محدودیت کلسیم رژیمی نقشی در سنگ های کلیوی ندارد. اگرچه اغلب سنگ های کلیوی از کلسیم اگزالات هستند اما افراد نباید از دریافت منابع غذایی کلسیم واهمه داشته باشند. این یکی از مهمترین باورهای غلط در مورد سنگ کلیه در جهان است که باید اصلاح شود.

منبع:

Eric N. Taylor, et al  “Dietary calcium from dairy and non-dairy sources and risk of symptomatic kidney stones” The Journal of Urology, 2013

نظرات بسته شده است.