کلسیم رژیم غذایی و خطر بروز بیماری قلبی – عروقی

کلسیم یکی از مهم ترین مواد معدنی موجود در بدن است. 99 درصد کلسیم بدن در استخوان و دندان ذخیره شده و 1 درصد باقیمانده در عملکردهای متابولیکی مختلف مانند لخته شدن خون، انقباض عضلات، عملکرد عصب، تنظیم ضربان قلب و ترشح هورمون ها نقش دارد.
در مطالعه ای تاثیر دریافت مقادیر بالای کلسیم بر خطر بیماری قلبی – عروقی، سکته مغزی و شکستگی استخوان در سالمندانی که مقادیر کم کلسیم دریافت می کردند، بررسی شد. در این مطالعه 2199 زن و 2704 مرد که در سنین 50 سال و بالاتر قرار داشتند و سابقه بیماری قلبی – عروقی و سکته مغزی نداشتند، بررسی شدند. شرکت کنندگان از سال 2001 به مدت 13 سال پیگیری شدند. محققان دریافت کلسیم رژیم غذایی افراد را از طریق پرسشنامه بسامد خوراک بررسی کردند. وضعیت سلامتی شرکت کنندگان به منظور تشخیص بروز بیماری قلبی – عروق، سکته مغزی یا شکستگی استخوان هر 2 سال یکبار بررسی می شد.
نتایج به دست آمده نشان داد در افرادی که مقادیر بالاتر کلسیم دریافت می کردند در مقایسه با کسانی که مقادیر کمتر کلسیم دریافت می کردند، خطر بروز بیماری قلبی – عروقی کمتر بود. با این حال، هیچ تفاوت قابل توجهی از نظر خطر شکستگی یا سکته مغزی بین این دو گروه مشاهده نشد.
این یافته ها بعد از در نظر گرفتن عوامل موثر بر سلامت قلب و استخوان مانند سن، نمایه توده بدنی (BMI)، دریافت میوه و سبزیجات، دریافت پروتئین و سدیم، کل انرژی دریافتی و وضعیت یائسگی در زنان و استفاده از درمان هورمونی همچنان پابرجا باقی ماند.

منبع :


Sung Hye Kong et al., Dietary calcium intake and risk of cardiovascular disease, stroke, and fracture in a low calcium intake population: a prospective community-based cohort study. presented at Endo, 2016
 

نظرات بسته شده است.