کشفیات جدید در زمینه ارتباط ورزش و دیابت

دیابت در آمریکا به حد اپیدمی شایع شده است. از هر 10 آمریکایی 1 نفر مبتلا به دیابت است که بیش از 29 میلیون نفر می شود. به نظر می رسد بیش از 86 میلیون نفر نیز در مرحله پره دیابت (پیش دیابت) قرار دارند، یعنی قند خون بالاست اما هنوز به حد دیابتی ها نرسیده است. پره دیابت یک وضعیت هشدار در نظر گرفته می شود.
با توجه به شیوع بالای دیابت در جهان مدیریت و کنترل آن حیاتی است. عوامل خطر دیابت نوع 2 (شایع ترین نوع دیابت) به خوبی شناخته شده است. ابتلا به چاقی و اضافه وزن، پرفشاری خون، سطح بالای کلسترول و تری گلیسیرید و فقدان تحرک در این بیماری اثر دارند. تمام موارد فوق قابل کنترل اند و ورزش در تمام آن ها اثر دارد.
مطالعه اخیر انجام شده نگاهی عمیق تر به نقش ورزش در دیابت نوع 2 داشته است که مستقل از تمام فاکتورها از جمله رژیم غذایی آن را بررسی می کند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که برخی فعالیت های بدنی خوب هستند ولی برخی بهترند.
راهنماهای فعالیت بدنی توصیه می کنند حداقل 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط یا 75 دقیقه فعالیت بدنی شدید در هفته لازم است که شامل دوچرخه سواری، پیاده روی یا ورزش های دیگر می شود. با این حال مطابق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها کمتر از 50%  آمریکایی ها به این توصیه عمل می کنند.
محققین با مطالعه ای که اثر فعالیت بدنی به تنهایی و مستقل از رژیم غذایی و سیگار را مورد بررسی قرار داده بود دریافتند تمام فعالیت های بدنی در محافظت در برابر دیابت مفید هستند اما افرادی که بیش از 150 دقیقه ی توصیه شده تحرک دارند فواید بیشتری شامل حالشان می شود.
دوچرخه سواری و پیاده روی متوسط برای 150 دقیقه در هفته خطر دیابت نوع 2 را تا 26% کاهش می دهد. افرادی که بیش از یک ساعت در روز ورزش متوسط یا شدید دارند خطر دیابت در آن ها تا 40% کاهش می یابد. از سوی دیگر، در افرادی که کمتر از حد توصیه شده 150 دقیقه در هفته ورزش می کنند باز هم خطر دیابت کاهش می یابد اما به میزان کمتر.
نتایج این تحقیق حاکی از اثر بالقوه فعالیت بدنی در کاهش و یا معکوس کردن خطر دیابت نوع 2 است.
نکته عملی: به تمام بیماران مبتلا به دیابت و افراد در معرض خطر توصیه می شود حداقل 150 دقیقه در هفته فعالیت بدنی انجام دهند.
منبع:

Soren Brage et al. "Physical activity and incident type 2 diabetes mellitus: a systematic review and dose–response meta-analysis of prospective cohort studies". Diabetologia, 2016
 

 

نظرات بسته شده است.