کاهش وزن و طول کروموزوم در بیماران مبتلا به سرطان پستان

روشن است که رژیم غذایی سالم و فعالیت ورزشی دو جزء مهم در پیشگیری از بروز سرطان و یا مدیریت آن هستند. با وجوداین، سازوکار اصلی درگیر در این شرایط به خوبی روشن نشده است. در حال حاضر، محققین دریافتند که تلومرها یا قطعات کوچک انتهای کروموزوم ها می توانند توجیهی برای اثر این مداخلات سبک زندگی باشند. هدف اصلی محققین در این مطالعه ارزیابی رابطه بین درصد چربی بدن و کاهش وزن از طریق تغییرات سبک زندگی با طول تلومر در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. تلومر کوتاه با خطر مرگ و میر ناشی از سرطان پستان رابطه مستقیم دارد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که کوتاه شدن طول تلومر در بیماران نجات یافته  از سرطان پستان که وزن خود را از طریق رژیم غذایی و فعالیت ورزشی کاهش داده بودند، بسیار کند‌تر بود. در برخی از موارد حتی طول تلومر ترمیم شده بود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Tara Sanft ؛ "یافته های حاصل از مطالعه ما نشان داد که درصد بالای توده چربی با کاهش طول تلومر همراه است و کاهش وزن می تواند اثر زیادی در افزایش طول تلومر داشته باشد. ما پیشنهاد می کنیم که طول تلومر می تواند یک سازوکار درگیر در رابطه بین چاقی، خطر ابتلا به سرطان پستان و مرگ ناشی از آن باشد. " محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که برای روشن شدن سازوکار های مؤثر در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری است.  یافته های این مقاله در همایش 2015 سرطان پستان در San Antonio ارایه شد.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by Yale University
 

نظرات بسته شده است.