کاهش وزن ناشی از میکروب های معده در پاسخ به هوای سرد

قرارگیری در معرض هوای سرد، شرایطی را شبیه به فعالیت ورزشی ایجاد می کند و اثر زیادی در پیشگیری از چاقی و سندرم متابولیک دارد. یافته های حاصل از یک مطالعه نشان می دهد که بخشی از اثرات حاصل از قرارگیری در معرض هوای سرد توسط میکروب های معده میانجیگری می شود. محققین دریافتند که دمای سرد به طور معناداری موجب تغییر ترکیب میکروبی دستگاه معدی- روده ای موش ها می شود و این تغییر میکروبی برای چربی سوزی، بهبود سوخت و ساز گلوکز و کاهش وزن بدن کافی است. این مطالعه به سرپرستی Mirko Trajkovski  از دانشگاه Geneva انجام شد. به بیان وی؛ " ما مشاهده کردیم که باکتری های معده توانایی زیادی برای سازگاری با محیط و متعاقب آن تنظیم تعادل انرژی دارند. ما در مورد جستجوی راهبرد درمانی برای پیشگیری از چاقی و بیماری سوخت و سازی مرتبط با آن هیجان زده هستیم. " یکی از موضوع های مهم در زمینه چاقی تولید انواع خوب چربی موسوم به چربی قهوه ای یا بژ می باشد. نوزادان برای حفظ دمای بدن خود مقدار زیادی سلول های چربی قهوه ای در بدن خود دارند. مدارک نشان می دهد که انسان های بالغ نیز دارای نوعی چربی به نام بژ در بدن خود می باشند که تقریباً همان ویژگی های گرمازایی را در بدن دارد. قرار گیری در معرض سرما و فعالیت ورزشی می تواند تعداد سلول های بژ را در بدن افزایش دهد. محققین در این مطالعه به اثر دیگری از قرار گیری در معرض هوای سرد اشاره کردند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Cell  منتشر شد.

منبع:


Claire Chevalier, et al. Gut Microbiota Orchestrates Energy Homeostasis during Cold. Cell.2015
 

نظرات بسته شده است.