کاهش وزن: زنان یائسه 300 دقیقه در هفته ورزش کنند

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد؛ 300 دقیقه فعالیت ورزشی در هفته موجب کاهش بهتر چربی کل و سار شاخص های سنجش چربی به ویژه در زنان چاق یائسه خواهد شد. فعالیت بدنی یک راهبرد کم هزینه و غیر تهاجمی برای پیشگیری از بروز بیماری ها می باشد. حداقل میزان توصیه شده فعالیت ورزشی و بدنی 150 دقیقه در هفته و با شدت متوسط یا 60 تا 75 دقیقه در هفته با شدت زیاد است. لازم به ذکر است که توصیه مذکور برای حفظ سلامتی است. فعالیت بدنی برای زنان یائسه اهمیت زیادی دارد به دلیل این که چربی بدن، چربی شکمی و افزایش وزن آن ها موجب افزایش خطر بروز بیماری های مزمنی مانند سرطان خواهد شد. محققین در مطالعه ای فواید 150 دقیقه و 300 دقیقه فعالیت ورزشی در هفته را با یکدیگر مقایسه کردند. در این مطالعه 400 زن غیرفعال یائسه به دو گروه ورزشی تقسیم شدند. نمایه بدنی آزمودنی ها 22 تا 40 بود و از آن ها خواسته شد تغییری در رژیم غذایی خود ایجاد نکنند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که کاهش چربی کل بدن در گروهی که 300 دقیقه در هفته ورزش می کردند بیشتر بود. چربی زیرپوستی، محیط دور کمر، نمایه توده بدنی، نسبت کمر به باسن نیز در گروه 300 دقیقه ای بیشتر کاهش یافت. لازم به ذر است که اثرات فعالیت ورزشی در افرادی که نمایه توده بدنی بیشتری داشتند برجسته تر بود. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهJAMA Oncology  منتشر شد.

منبع:


Christine M. Friedenreich, et al. Effects of a High vs Moderate Volume of Aerobic Exercise on Adiposity Outcomes in Postmenopausal Women. JAMA Oncology, 2015
 

نظرات بسته شده است.