کاهش وزن: رژیم های کم کربوهیدرات مؤثرتر از کم چربی

به تازگی دو مقاله منتشر شدند که در آن ها اثر رژیم غذایی کم کربوهیدرات و کم چربی را بر کاهش وزن و خطر ابتلا به بیماری های قلبی مقایسه کرده اند. محققین در این پژوهش ها به این نتیجه رسیدند که رژیم کم کربوهیدرات در مقایسه با کم چربی اثر بیشتری بر کاهش وزن و نیز کاهش ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی دارد. شیوع بیماری های قلبی و عروقی رو به افزایش است و مرگ ومیر ناشی از این بیماری ها نیز زیاد است. رژیم های کم کربوهیدرات یکی از راهبردهای رایج برای کاهش وزن هستند، اما اثرات این قبیل رژیم ها بر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی ناشناخته است. به منظور ارزیابی اثر رژیم های غذایی کم کربوهیدرات بر سلامت قلبی و عروقی محققین، 148  آزمودنی ( در هر دو جنس) که بدون علایم ابتلا به دیابت یا بیماری قلبی و عروقی و چاق بودند را انتخاب کردند. آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند، یک گروه از رژیم غذایی کم کربوهیدرات ( کمتر از 40 گرم در روز) و گروه دیگر از رژیم غذایی کم چربی ( کمتر از 30 گرم در روز) پیروی کردند. هر دو گروه در فواصل معینی مشاوره می شدند. آزمودنی ها به مدت یک سال پیگیری شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی کم کربوهیدرات اثر بیشتری در کاهش وزن، توده چربی و خطر ابتلا به بیماری های قلبی داشت. مقاله های مرتبط با این مطالعات در Annals of Internal Medicine review منتشر شد.
منابع:
 


1.    L.A. Bazzano, et al. Comparing Low-Fat and Low-Carbohydrate Diets. Annals of Internal Medicine, September 2014
2.    Lydia A. Bazzano, et al. Effects of Low-Carbohydrate and Low-Fat Diets. Annals of Internal Medicine, 2014

 

نظرات بسته شده است.