کاهش وزن با رژیم غذایی پرپروتئین و بهبود کیفیت خواب

نتایج حاصل از یک مطالعه نشان داده که کاهش وزن با استفاده از یک رژیم غذایی پرپروتئین در بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی سبب بهبود کیفیت خواب می شود. در یک مطالعه پایلوت یا مقدماتی که بر روی 14 نفر انجام شد مشخص شد که کاهش وزن توسط رژیم غذایی پرپروتئین سبب بهبود خواب پس از 4 هفته می شود. سپس در مطالعه اصلی 44 فرد (12 مرد و 32 زن) مبتلا به اضافه وزن یا چاقی ابتدا به مدت 3 هفته رژیم غذایی با میزان انرژی متعادل را که حاوی 8/0 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بود، دریافت نمودند. سپس شرکت کنندگان به دو گروه دریافت کننده رژیم غذایی کاهش وزن با میزان پروتئین نرمال و گروه دریافت کننده رژیم غذایی با پروتئین بالا تقسیم شدند و به مدت 16 هفته  دو گروه روزانه به ترتیب 8/0 و 5/1 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. در طول مدت مطالعه شرکت کنندگان رژیم غذایی محدود از نظر انرژی که روزانه حاوی 750 کیلوکالری انرژی بود، دریافت می کردند. شرکت کنندگان در طول مطالعه هر ماه کیفیت خواب خود را گزارش می نمودند. افرادی که به منظور کاهش وزن رژیم غذایی پرپروتئین دریافت کرده بودند بعد از 3 و 4 ماه دریافت این نوع رژیم بهبود کیفیت خواب را گزارش کردند.
کوتاه بودن طول مدت خواب می تواند منجر به بروز بیماری های متابولیکی و بیماری قلبی- عروقی و نیز مرگ زودرس شود. بنابراین با توجه به شیوع بالای مشکلات خواب مهم است که بدانیم چگونه تغییر رژیم غذایی و شیوه زندگی می تواند به بهبود خواب کمک کند.
منبع:


Jing Zhou, et al. Higher-protein diets improve indexes of sleep in energy-restricted overweight and obese adults: results from 2 randomized controlled trials. American Journal of Clinical Nutritio,2016
 

نظرات بسته شده است.