کاهش هوس غذایی با دریافت یک مکمل غذایی جدید

دریافت یک نوع مکمل غذایی پودری که توسط باکتری روده تولید شده میزان هوس برای مصرف مواد غذایی پرکالری مانند شکلات، کیک و پیتزا را کاهش می دهد.
در این مطالعه محققان از 20 داوطلب خواستند که از یک میلک شیک که حاوی اینولین پروپیونات استر یا نوعی فیبر به نام اینولین بود استفاده کنند.
مطالعات قبلی نشان داده اند که باکتری روده با هضم اینولین سبب تولید پروپیونات می شود. پروپیونات با فرستاندن پیام به مغز اشتها را کاهش می دهد. مکمل اینولین پروپیونات استر نسبت به اینولین مقدار بیشتری پروپیونات تولید می کند.
بعد از نوشیدن میلک شیک، به افراد تصاویری از مواد غذایی کم یا پرکالری مانند سالاد، ماهی، سبزیجات، شکلات، کیک و پیتزا نشان داده شد و MRI از افراد گرفته شد.
نتایج نشان داد هنگامی که افراد میلک شیک حاوی اینولین پروپیونات استر استفاده کردند در زمان نگاه کردن به غذاهای پرکالری نواحی مربوط به پاداش در مغزشان فعالیت کمتری داشت. این نواحی با هوس های غذایی مرتبط هستند.
سپس به شرکت کنندگان یک کاسه پاستا همراه با سس گوجه فرنگی داده و از آن ها خواسته شد تا به میزان دلخواه از آن بخورند. هنگامی که افراد میلک شیک حاوی اینولین پروپیونات استر نوشیدند نسبت به زمانی که میلک شیک حاوی اینولین نوشیدند 10% پاستای کمتری مصرف کردند.
به گفته محققان دریافت کافی فیبر به منظور تولید طبیعی مقدار مشابه پروپیونات دشوار خواهد بود. مقدار اینولین پروپیونات استر مورد استفاده در این مطالعه 10 گرم بود که تولید پروپیونات را تا 5/2 برابر افزایش می دهد. برای تولید این میزان پروپیونات از طریق دریافت فیبر باید روزانه 60 گرم فیبر مصرف شود درحالیکه در حال حاضر دریافت فیبر به عنوان مثال در انگلستان 15 گرم است.
منبع:


Increased colonic propionate reduces anticipatory reward responses in the human striatum to high-energy foods. The American Journal Of Clinical Nutrition, 2016
 

نظرات بسته شده است.