کاهش خطر سرطان با سطوح بالاتر ویتامین D

ویتامین D که در اثر مواجهه نور خورشید با پوست تولید می شود در تنظیم کلسیم و فسفر بدن نقش دارد. در سال 1980 محققان دریافتند افرادی که در عرض های جغرافیایی بالاتر زندگی می کنند و در نتیجه دسترسی کمتری به نور خورشید دارند بیشتر در معرض ابتلا به سرطان روده هستند. مطالعات بیشتر ارتباط میان ویتامین D کم و دیگر سرطان ها مانند سرطان سینه، ریه و کیسه صفرا را نشان داد. تنها راه دقیق برای اندازه گیری ویتامین D در بدن اندازه گیری میزان 25 هیدروکسی ویتامین D در خون است. کلیه 25 هیدروکسی ویتامین D را به شکل فعال تبدیل می کند. فرم فعال ویتامین D به کنترل میزان کلسیم و فسفات کمک می کند. در سال های اخیر بحث هایی در مورد این که میزان ویتامین D خون چه میزان باشد، وجود داشته است. در سال 2010 انیستیتو پزشکی ) IOM) عنوان کرد که برای سلامت استخوان بزرگسالان 70-19 سال 20 نانو گرم/میلی لیتر ویتامین D در سرم توصیه می شود که این میزان معادل دریافت 600 واحد ویتامین D در روز است. بعد از آن گروه های دیگر میزان مناسب را 50 نانوگرم/ میلی لیتر و یا بیشتر عنوان کردند.
هدف از این مطالعه یافتن سطوحی از ویتامین D است که به طور موثری خطر سرطان را کاهش می دهد. محققان در این مطالعه از روشی که به طور معمول استفاده نمی شود استفاده کردند. آن ها نتایج دو نوع مطالعه متفاوت را مورد استفاده قرار دادند. یک کارآزمایی بالینی که شامل 1169 زن بود و دیگری یک مطالعه آینده نگر که شامل 1135 زن بود. میانگین سطح 25 هیدروکسی ویتامین D در شرکت کنندگان کارآزمایی بالینی 30 نانوگرم/ میلی لیتر  و در شرکت کنندگان مطالعه آینده نگر 48 نانوگرم/ میلی لیتر بود.
محققان دریافتند میزان بروز سرطان در گروه کارآزمایی بالینی (که سطوح پایین تر ویتامین D را داشتند) بیشتر از گروه مطالعه آینده نگر بود. آن ها همچنین دریافتند میزان ابتلا به سرطان با افزایش سطح 25 هیدروکسی ویتامین D کاهش می یابد. زنانی که سطح ویتامین D در آن ها 40 نانوگرم/میلی لیتر و یا بالاتر بود شانس ابتلا به سرطان در آن ها 67% کمتر از زنانی بود که سطح ویتامین D  آن ها 20 نانوگرم/ میلی لیتر و یا کمتر بود.
یافته های این مطالعه نشان می دهد که به سادگی می توان کاهش خطر ابتلا به سرطان را زمانی که سطح ویتامین D به 40 نانوگرم/میلی لیتر می رسد مشاهده کرد و سطوح بالاتر ویتامین می تواند این خطر را بیشتر کاهش دهد.
نکته عملی: در شرایط کنونی که میزان ابتلا به سرطان در سراسر جهان رو به افزایش است پیشگیری از سرطان به جای وسعت بخشیدن به تشخیص اولیه و درمان ضروری به نظر می رسد. این مطالعه نشان می دهد که بهبود وضعیت ویتامین D در پیشگیری از سرطان نقش کلیدی دارد.
منبع:


McDonnell SL, et al. "Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations ≥40 ng/ml Are Associated with >65% Lower Cancer Risk: Pooled Analysis of Randomized Trial and Prospective Cohort Study." PLOS One, 2016
 

نظرات بسته شده است.