کاهش حس در پاها با بروز سکته قلبی در دیابتی ها مرتبط است

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که کاهش حس پا در بیماران دیابتی که یکی از عواقب بیماری به شمار می رود، می تواند به عنوان پیشگویی کننده ی ابتلا به سکته ی قلبی و بیماری های قلبی و عروقی در آن ها مورد توجه قرار گیرد. ابتلا به دیابت نوع 2 سیر صعودی را دنبال می کند، در حدود 7/3 میلیون نفر در آمریکا به دیابت مبتلا هستند. این بیماری می تواند به عروق محیطی ( مثل پاها) و نیز اعصاب آسیب وارد کند. آسیب به عروق و اعصاب می تواند با بروز زخم در پاها همراه باشد. در این مطالعه محققین داده ای مربوط به 13000 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 را در انگلیس بررسی کردند. این بیماران به بی حسی در پاها دچار بودند.  هدف اصلی در این مطالعه بررسی رابطه ی بین میزان بی حسی پاها و احتمال بروز سکته قلبی بود. محققین پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری حاصل از این مطالعه به این تنیجه رسیدند که احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در  بیماران مبتلا به نوروپاتی محیطی زیاد است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکتر Robert Hinchliffe،" با وجود این که بی حسی در پاها  یک عامل خطر بروز زخم در این ناحیه است، اما می توان آن را به عنوان یک داده ی مفید به منظور مدیریت بیمار به کار برد. "مقاله ی مرتبط با این مطالعه در مجله ی Heart منتشر شد. 
 
منبع:
J. R. W. Brownrigg, S. de Lusignan, A. McGovern, C. Hughes, M. M. Thompson, K. K. Ray, R. J. Hinchliffe. Peripheral neuropathy and the risk of cardiovascular events in type 2 diabetes mellitus. Heart, 2014.
 

نظرات بسته شده است.