چگونه جوانه های چشایی شما می تواند برای مقابله با چاقی کمک کننده باشد

با افزایش رشد چاقی در جهان ، محققان به دنبال یافتن راهکارهایی برای مبارزه با این مشکل هستند. یکی از این راهکارها کار بر روی جوانه های چشایی است . که در این مطالعه به بررسی ارتباط حس چشایی نسبت به چربی با ابتلا به چاقی و اضافه وزن پرداخته شده است.
پژوهشگران مرکز علوم حسی دیکین در مطالعه ای که به صورت آنلاین در مجله چاقی منتشر شد ، ادعا کردند که تمرین دادن جوانه های چشایی جهت حساس تر شدن به طعم چربی می تواند افراد را از مصرف غذاهای پرچرب بازدارد. این مطالعه بر اساس مطالعات قبلی ای شکل گرفت  که نشان داده بودند افرادیکه نسبت به طعم چربی حساس تر هستند کمتر چربی می خورند  و یا افراد چاق یا اضافه وزن دچار اختلال در پاسخ  چشایی  به چربی ها هستند و در نتیجه آن مقادیر زیادی چربی مصرف می کنند.
در این مطالعه 53 فرد اضافه وزن و یا چاق  برای مدت 6  هفته به طور تصادفی در یکی از دو گروه رژیم قرار گرفتند: رژیم کم چرب ( کمتر از 25 درصد کالری روزانه از چربی ) و یا رژیم با حجم کنترل شده ( 33 درصد کالری دریافتی روزانه از چربی و کاهش انرژی دریافتی روزانه به میزان 25  درصد) . محققان قبل و بعد از هر رژیم ، آستانه ی چشایی افراد برای چربی  ، درک میزان چربی موجود در غذا و ترجیح معمول آنها برای مصرف غذاهای پرچرب و یا کم چرب را بررسی کردند .
نتایج این مطالعه نشان داد که افراد هردو گروه کاهش معناداری را در آستانه ی چشایی چربی داشتند – یا در واقع همان افزایش حساسیت چشایی نسبت به چربی –  که البته در گروه رژیم غذایی کم چرب کاهش بیشتری دیده شد. همچنین توانایی درک غلظت های متفاوت چربی تنها در  افراد گروه رژیم غذایی کم چرب افزایش پیدا کرد. بر اساس نتایج این مطالعه می توان از رژیم غذایی  جهت افزایش حساسیت جوانه های چشایی نسبت به چربی استفاده کرد ،  در واقع می تواند به عنوان ابزاری جهت مبارزه با اضافه وزن و چاقی بکار برده شود .
بر اساس نتایج این مطالعه می توان توصیه کرد که افراد با داشتن رژیم غذایی کم چرب می توانند حساسیت چشایی خود را نسبت به چربی افزایش دهند که این امر نه تنها باعث کاهش مصرف چربی و در نتیجه کاهش وزن در افراد چاق و اضافه وزن می شود بلکه در وهله ی اول باعث جلوگیری از افزایش وزن نیز می گردد.

منبع :

Russell Keast et al., Dietary fat restriction increases fat taste sensitivity in people with obesity , Obesity, 2016

نظرات بسته شده است.