چه نوع فعالیت ورزشی به بهبود خواب کمک می کند؟

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که فعالیت های ورزشی مثل پیاده روی، هم چنین هوازی ها، دویدن، تمرینات با وزنه و یوگا/پیلاتس زمانی که با بی تحرکی مقایسه می شوند با خواب بهتر همبستگی دارند. در نقطه مقابل در این مطالعه نشان داده شد که فعالیت های بدنی مثل خانه داری و بچه داریو فعالیت های شغلی موجب کاهش کیفیت خواب می شوند. فعالیت بدنی، به بیان بهتر فعالیت ورزشی موجب بهبود کیفیت خواب می شود. محققین در مطالعه ای که به سرپرستی دکترMichael Grandner انجام شد اثر نوع ویژه ای از فعالیت های ورزشی را بر کیفیت خواب بررسی کردند. محققین در این مطالعه داده های مربوط به خواب و عادات فعالیت بدنی و ورزشی 429110 فرد بالغ را بررسی کردند. از آزمودنی ها سؤال شد که در یک ماه گذشته بیشتر چه نوع فعالیت ورزشی یا بدنی را انجام دادند و کیفیت خواب آن ها چگونه بوده است. مدارک پیشین نشان داد که فعالیت بدنی یا ورزشی کمتر از 7 ساعت در هفته با اختلالات سلامتی همبستگی دارد، در این مطالعه محققین اثر این میزان فعالیت را بر کیفیت خواب سنجیدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که در مقایسه با افرادی که در یک ماه گذشته فعالیت ورزشی نداشتند، همه انواع فعالیت ورزشی جز فعالیت های بدنی خانه داری و بچه داری با بهبود کیفیت خواب همبستگی داشتند. یافته های حاصل از این مطالعه در بیست و نهمین همایش سالانه خواب 2015 ارایه شد.

منبع:


The above story is based on materials provided by University of Pennsylvania School of Medicine
 

نظرات بسته شده است.