چای سبز و عصاره انار و بهبود اسهال درکودکان

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که افزودن عصاره برگ های چای و انار به محلول بازآب رسانی دهانی موجب بهبود سریع تر اسهال در کودکان شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، پروفسورDr Dover ؛ " عصاره برگ چای سبز و نیز انار دارای پلی فنول های زیادی هستند، در واقع این ترکیبات موجب تثبیت و پیشگیری از تخریب جدار روده کودکان مبتلا به اسهال می گردد. " وی در ادامه افزود: " این ترکیبات در طرف دیگر موجب تحریک سیستم ایمنی نیز می شوند." این مطالعه بر روی بیمارانی که اسهال شدیدی در طی 48 ساعت قبلی داشتند، انجام شد. در این مطالعه 61 کودک در دامنه سنی 2 تا 17 سال، که در طی دو روز گذشته محلول های بازآبرسانی را دریافت کرده بودند، انجام شد. در مجموع 30 بیمار یک روز در هفته را  از محلول چای سبز به همراه عصاره انار و مابقی روز های هفته را از محلول تنها  استفاده کردند و 31 بیمار نیز در طی 2 روز محلول را دریافت کردند و در روز های باقی مانده هفته محلول را بدون عصاره چای سبز و انار خوردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که علایم در کودکان دریافت کننده عصاره انار و چای سبز در طی 24 ساعت اول به طور معناداری کاهش یافت. پروفسورDr Dover  ، اعتقاد دارد که این محصول برای درمان عفونت های باکتریایی بسیار مناسب است.  مقاله مرتبط با این مطالعه در کنفرانس ملی طب اطفال آمریکا ارایه شد.

منبع:


American Academy of Pediatrics (AAP) 2014 National Conference and Exhibition: Abstract 24051. Presented October 12, 2014.
 

نظرات بسته شده است.