چاقی 8 سال زودتر به مرگ نزدیک تان می کند

در یک مطالعه در مرکز سلامت دانشگاه McGill ، محققین رابطه بین وزن بدن و طول عمر را بررسی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که افراد چاق و دارای اضافه وزن طول عمر کوتاه تری در مقایسه با افراد با وزن طبیعی دارند، به بیان دقیق تر طول عمر افراد دارای اضافه وزن و چاق حدود 8 سال کم تر است. محققین در این مقاله خاطر نشان کردند؛ از آن جایی که چاقی با بیماری هایی مثل دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی و عروقی و سایر بیماری های مزمن همبستگی مثبت دارد، حدود 2 دهه از عمر افراد چاق و دارای اضافه وزن در وضعیتی که درگیر این قبیل بیماری ها هستند سپری می شود. این مطالعه به سرپرستی دکتر Dr. Steven Grover ؛ اپیدمیولوژیست مرکز سلامت دانشگاه McGill انجام شد. دکتر Grover و همکارانش داده های حاصل از ارزیابی تغذیه و بهداشت عمومی ( از سال 2003 تا 2010 ) را در زمینه خطر بروز دیابت و بیماری قلبی عروقی در بزرگسالان با طیف وزنی متفاوت جمع آوری کردند. به طور کلی، در این مطالعه داده های 4000 نفر بررسی شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که طول عمر افراد بسیار چاق و افراد چاق به ترتیب بیش از 8 و 6 سال کم تر می شود. این کاهش در مورد افرادی که اضافه وزن دارند حدود 3 سال گزراش شد.  مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهThe Lancet Diabetes and Endocrinology منتشر شد.

منبع:


Steven A Grover, et al. Years of life lost and healthy life-years lost from diabetes and cardiovascular disease in overweight and obese people: a modelling study. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2014.
 

نظرات بسته شده است.