چاقی و سرطان کولون

سرطان روده بزرگ، سومین سرطان شایع در دنیا است و دومین سرطان کشنده پس از سرطان ریه محسوب می شود. مرگ ناشی از این سرطان 11 درصدِ مرگ و میر ناشی از کل سرطان ها است. اما خوشبختانه اگر این سرطان زود تشخیص داده شود، یکی از قابل درمان ترین سرطان ها است. سرطان روده معمولاً با ایجاد برآمدگی هایی به نام پولیپ در دیواره روده به وجود می آید. پولیپ ها خیلی شایع هستند، ولی بیشتر آنها به سرطان تبدیل نمی شوند. به نظر می رسد چاقی احتمال خطر ابتلا به سرطان کولون را افزایش می دهد.
علی رغم مطالعات انجام شده، تاکنون تأثیر چاقی و هورمون های مترشحه از بافت چربی(آدیپوکین ها) بر ایجاد پولیپ کولونی ناشناخته مانده است. بنابراین دانشمندان به منظور بررسی ارتباط چاقی و هورمون های مترشحه از بافت چربی  مطالعه ای را طراحی و اجرا نمودند. نتایج حاصل از این مطالعه در سال 2014 در مجلۀ PLoS One  منتشر شده است.
در این مطالعۀ مقطعی، پژوهشگران، 126 مرد 48 تا 65 ساله را که علائم بیماری نداشتند و برای کولونوسکوپی اقدام کرده بودند، برای شرکت در مطالعه انتخاب کردند. اندازه گیری های تن سنجی و فشار خون در مورد این افراد انجام شد. در این مطالعه شاخص های چاقی اعم از افزایش آدیپوکین هایی مانند لپتین، نمایه توده بدن بالا و محیط دور کمر بالا نیز اندازه گیری شد.
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد 41% مردان شرکت کننده در مطالعه چاق بودند و BMI بالای 30 داشتند. شانس وجود حداقل سه پولیپ در مردان چاق 5/6 برابر افراد لاغر(BMI کمتر از 25) بود. به علاوه، در افراد چاق، احتمال وجود آدنوما(تومور خوش خیم) روده 8/7 برابر افراد غیرچاق بود. هر چه سطح BMI افراد شرکت کننده در مطالعه بالاتر می رفت، احتمال وجود تومور خوش خیم روده 9/2 برابر می شد. سطح لپتین سرم، IP10 و TNFα به طور مشخصی با وجود تومور خوش خیم روده در ارتباط بود. همچنین لپتین سرم و IP10 به طور معناداری با احتمال وجود حداقل سه پولیپ ارتباط داشت.
طبق مطالعۀ انجام شده، مردان چاق بیش از سایر افراد با وزن نرمال یا لاغر مستعد داشتن حداقل 3 پولیپ یا ابتلا به آنومای روده هستند. بنابراین در افراد چاق انجام کولونوسکوپی به منظور بررسی بیشترباید صورت گیرد. همچنین نگهداری وزن در محدودۀ طبیعی و پیشگیری از چاقی به عنوان راهکاری برای کاهش احتمال ابتلا به پولیپ و سرطان های روده ای توصیه می شود.

منبع:PLoS ONE.2014,9.1
 

نظرات بسته شده است.