چاقی مادر در دوران بارداری و اختلال عملکرد ایمنی

محققین در مطالعه ای نشان دادند که پیروی از یک رژیم غذایی چاق کننده و پر چربی در دوران بارداری می تواند موجب اختلال در شکل گیری گلبول های قرمز یا هماتوپویتیک شود ( سیستم سلول بنیادی در کبد جنین که مسئول تولید و نگهداری سلول های خونی و عملکرد ایمنی). اثر رژیم غذایی پر چربی بر سلامت قلب و عروق و دستگاه گردش خون مطالعه شده است. با وجود این، روشن نیست که آیا تولید و رشد گلبول های قرمز می تواند به طور مشابه تحت تأثیر رژیم غذای پرچرب پیش از بارداری یا چاقی مادر قرار گیرد؟ به بیان دکتر Daniel L. Marks، نویسنده مسئول این مقاله؛ "نتایج ما یک مدل را برای آزمون این که آیا اثرات رژیم غذایی پرچرب و چاقی می تواند از طریق مداخلات رژیمی جبران شود. در سال های پیشین دکتر Marks و همکارانش اثر رژیم غذایی پر چرب و با مقادیر قند زیاد که الگوی غذایی بسیاری از خانم های باردار و یا در سن بارداری می باشد را ارزیابی کردند.  در مطالعه بعدی این گروه نشان داده شد که تغذیه بیش از حد و چاقی در دوران بارداری موجب کاهش اندازه کبد جنین می گردد. به طور کلی، تغییرات پیچیده ناشی از رژیم غذایی پر چربی و نیز چاقی مادر در دوران بارداری می تواند به طور معناداری  موجب اختلال در رشد و تمایز سلول های بنیادی خون در کبد جنین شود که در نهایت به اختلال در عملکرد دستگاه ایمنی می گردد. نتایج این مطالعه در مجله Molecular Metabolism منتشر شد.

منبع:


Daniel L. Marks. Maternal high-fat diet and obesity compromise fetal hematopoiesis. Molecular Metabolism, 2014.
 

نظرات بسته شده است.