چاقی شکمی در مردان و افزایش خطر استئوپروز

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، چاقی شکمی در مردان  یک عامل خطرساز برای از دست دادن توده استخوانی و کاهش استحکام استخوان های آنها می باشد.
مردان باید به این امر آگاه باشند که چاقی شکمی افراطی نه تنها یک عامل خطر برای بیماری های قلبی و دیابت است بلکه هم چنین باعث از دست دادن توده استخوانی می شود.
چربی زیرجلدی دقیقا زیرپوست بدن قرار دارد و چربی احشایی یا داخل شکمی زیر بافت های عضلانی در حفره شکمی واقع شده است. ژنتیک، رژیم غذایی و ورزش با میزان چربی احشایی ذخیره شده در بدن در ارتباطند. چربی احشایی بعنوان چربی خطرناک در نظر گرفته شده است زیرا در مطالعات قبلی افزایش آن با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و دیابت مرتبط شناخته شده است.
دکتر Bredella و همکاران وی 35 مرد چاق با میانگین سنی 34 سال و میانگین نمایه توده بدنی 5/36  را مورد بررسی قرار دادند. این مردان از لحاظ توده عضلانی، بافت چربی، توزیع بافت چربی، استحکام توده استخوانی و خطر بروز شکستگی های استخوانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
مقایسه دو گروه از مردان با نمایه توده بدنی یکسان اما توزیع چربی متفاوت نشان داد، مردان دارای میزان چربی احشایی و چربی شکمی بالا نسبت به مردانی که توزیع چربی یکسانی دارند، استحکام استخوانی کمتری دارند.
هم چنین نتایج این مطالعه نشان داد، بافت عضلانی بدن به طور مثبتی با استحکام استخوان ها مرتبط است.

منبع:

annual meeting of the Radiological Society of North America (RSNA),2012

نظرات بسته شده است.