چاقی: روده کوچک مسئول التهاب مزمن

چاقی به وسیله عوامل مختلف و پیچیده ای بروز می کند که برخی از آن ها شناخته نشده اند. در حال حاضر محققین دریافتند که چاقی شدید با التهاب روده کوچک همراه است و موجب بروز پاسخ های ایمنی در این ناحیه می شود. این شرایط موجب کاهش حساسیت به انسولین انتروسیت ها و افزایش جذب مواد مغذی و در نهایت بروز بیماری می شود. محققین در این مطالعه بر روی بافت ژژنوم ( بخشی از روده کوچک که نقش مهمی در جذب چربی ها و کربوهیدرات ها دارد) متمرکز شدند. دسترسی به این بخش از روده کوچک به دلیل محل قرارگیری آن بسیار مشکل است. محققین در طول دوره پژوهش نمونه هایی از بخش ژژنوم روده کوچک آزمودنی ها را هنگام جراحی برای کاهش وزن جدا کردند. نمونه های بافت ژژنوم 185 فرد  بسیار چاق با نمونه های 33 فرد لاغر که به دلیل مشکلات گوارشی یا سایر دلایل جراحی شدند، مقایسه شد. یافته های حاصل از این مطالعه التهاب مزمن موضعی در بافت ژژنوم بیماران چاق و همچنین وجود کلونی هایی از لنفویست های T  را تأیید کرد. کلونی های لنفوسیت های T و مقادیر آن ها با افزایش درجه چاقی همبستگی مثبت داشت. این سلول های ایمنی سایتوکاین هایی را ترشح می کنند که موجب کاهش حساسیت به انسولین سلول های اپیتلیال روده ای می شوند. علاوه بر این نشان داده شد که چین ها موکوس روده ای یا ویلی در افراد چاق بلندتر از افراد لاغر است. این شرایط سطح تبادل را به بیش از 250 درصد افزایش می دهد ( معادل دو زمین تنیس). مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهCell Metabolism منتشر شد.

منبع:


Milena Monteiro-Sepulveda, et al. Jejunal T Cell Inflammation in Human Obesity Correlates with Decreased Enterocyte Insulin Signaling. Cell Metabolism, 2015
 

نظرات بسته شده است.