چاقی دوره بارداری با زایمان زودرس ارتباط دارد

بر اساس مطالعاتی که روی یک میلیون تولد در کالیفرنیا انجام شد، زنانی که قبل از بارداری چاق هستند با افزایش خطر تولد نوزاد نارس روبرو هستند.یافته های دانشگاه استنفورد ،نشانه های مهم اثرگذار روی  زایمان های بسیار زودرس مخصوصا تا 28 هفته حاملگی را پیدا کرده اند.
زایمان زودرس 1 در هر 9 بارداری در سال  رخ میدهد. نارس بودن سبب مشکلات مربوط به سلامتی مانند فلج مغزی، تاخیر نمو ، ضعف دیداری و شنیداری در تمام عمر میشود.  نوزادان کمتر از 28 هفته در معرض خطرات بیشتری هستند.
این مطالعه جمعیت نگر تقریبا تمام متولدین کالیفرنیا را بین سالهای ژانویه 2007 و دسامبر 2009 جهت یافتن ارتیاط چاقی مادری و نارس بودن بررسی کرده است.جهت تمرکز بر متولدین ناگهانی نارس، موارد عدم ورود به مطالعه شامل مادران دارای نوزاد دو یا چند قلو  یا بیماریهایی مانند دیابت، پرفشاری خون یا پری کلامسی که سبب زایمان زودرس میشوند، بوده است. تقریبا یک میلیون نوزاد برای آنالیز در اختیار داشتند.متولدین از نظر سن بارداری طبقه بندی شدند و موارد بسیاری  مربوط به مادر در این آنالیز در نظر گرفته شد. از جمله BMI ،نژاد، اولین زایمان ، آموزش دیدن یا خیر، زمان گرفتن مراقبت بارداری، نوع بیمه سلامتی، سن و قد مادر.
برای مادرانی که اولین بارداری را دارند ، چاقی با افزایش قابل توجه  خطر زایمان زودتر از 28 هفته ارتباط دارد.در درجه های چاقی بالا، خطر زایمان زودرس در ماههای ابتدایی در بالاترین سطح خود قرار دارد. برای مثال در نژاد سفید غیر آسیایی، مادرانی که بار اول باردار بودند و در چاق ترین گروه قرار داشتند 6 مرتبه بیشتر از مادران با وزن نرمال دچار زایمان 20 تا 23 هفته میشوند.
خطر زایمان زودرس در مادران چاقی که زایمان های بعدی را میگذرانند به نسبت مادران با وزن نرمال بیشتر است اما کمتر ملموس میباشد.
به توصیه کالج آمریکایی مامایی و بیماریهای زنان و زایمان، زنان باید تحت یک برنامه رژیم غذایی سالم و برنامه ورزشی قبل از بارداری قرار بگیرند.
زنان چاق نیز باید با متخصص زنان خود درباره خطرات موجود مشاوره بگیرند.
زنان آفریقایی آمریکایی بیشتر از جمعیتهای دیگر در معرض خطر زایمان زودرس هستند. یافته ها حاکی از آن است که چاقی بالقوه روی زایمان زودرس اثرگذار است که میتواند تحت تاثیر عوامل دیگر نظیر فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرد یا خیر
محققین در صدد بررسی اثر التهاب در زایمان زودرس میباشند که این عامل به فاکتور اقتصادی- اجتماعی ربطی نخواهد داشت. نویسندگان این مقاله معتقدند فرایند التهاب در زایمان زودرس به خصوص در سنین ابتدایی موثر است.
نکته عملی: زنان باید جهت پیشگیری از زایمان زودرس تحت یک برنامه رژیم غذایی سالم و برنامه ورزشی قبل از بارداری قرار بگیرند تا با وزن مطلوب وارد دوره بارداری شوند .

منبع:


Gary M. Shaw, et al. Maternal Prepregnancy Body Mass Index and Risk of Spontaneous Preterm Birth. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 2014
 

نظرات بسته شده است.