چاقی در کودکان شب زنده دار بیشتر است

محققین در سالهای اخیر دریافته اند که کودکان و نوجوانانی که کمتر می خوابند، در مسیر ابتلا به بیماری ها و مشکلات سلامتی متعدد به خصوص اضافه وزن و چاقی قرار دارند. یکی از موارد قابل بحث پیرامون این موضوع این است که آیا زمان به خواب رفتن کودکان تاثیرگذارتر است یا مدت زمان خواب و بیدار بودن آنها.محققین معتقدند که زمان بندی خواب مهمتر از مقدار خواب است.

دانشمندان انستیتوی تحقیقات سلامت در استرالیا، طی مطالعه مشاهده ای و به منظور بررسی تاثیر زمان بندی خواب و بیداری بر وضعیت وزن کودکان، اطلاعات مربوط به زمان به خواب رفتن و از خواب برخاستن 2200 کودک و نوجوان استرالیایی را که در سنین بین 9 تا 16 سال قرار داشتند را جمع آوری نمودند. آنها همچنین وزن افراد و فعالیتهایی که آنها در زمان فراغت خود در طی 4 روز انجام داده بودند را مورد مقایسه قرار دادند.

نتایج حاصل از مطالعات نشان داد کودکانی که دیر می خوابند و دیر از خواب بر می خیزند و کودکانی که زود برمی خیزند و زود هم به خواب می روند در کل مقدار زمان خواب برابری داشته اند ولی کم تحرکی در کودکان و نوجوانان شب زنده دار، 2 برابر بیشتر از سایرین بوده و زمان تماشای تلویزیون و کار با کامپیوتر و انجام بازی های ویدئویی 3 برابر بیشتر بوده است. کودکانی که 90 دقیقه زودتر به خواب رفته اند، حداقل یک ساعت زودتر از خواب برخاسته و 27 دقیقه بیشتر به فعالیت های ورزشی و سنگین روزانه پرداخته اند. کودکان شب زنده دار BMIبیشتری داشته و احتمال اضافه وزن و چاقی در آنها بیشتر است. طبق آمار بدست آمده شب زنده داران معمولا خواهر و برادر کمتری دارند، در شهر های بزرگ زندگی می کنندو از خانواده های کم درآمد هستند.

محققان معتقدند به طور طبیعی الگوی خواب در زمان نوجوانی با کودکی و بزرگسالی کاملا متفاوت است و  نوجوانان به طور طبیعی تمایل به بیدار ماندن تا دیروقت و دیر برخاستن از خواب دارند و این امر نگران کننده است زیرا غالبا فعالیت های زمان بیدار بودن آنها نیز کم تحرک و براساس کار با کامپیوتر و یا تلویزیون و پشت میز نشستن است.

نکته عملی:نتایج نشان می دهند که احتمال چاقی در کودکان شب زنده دار 1.5 برابر بیشتر از دیگر کودکان است. کودکانی که تا دیروقت بیدار هستند، در زندگی روزمره شان تحرک کمتری دارند. زود به خواب رفتن و زود از خواب برخاستن ممکن است به نوجوانان در لاغر ماندن و داشتن فعالیت بدنی بیشتر کمک کند.
 

 

نظرات بسته شده است.