چاقی در مردان خطرناکتر است یا زنان؟

نتایج یک مطالعه در مرکز سلامت دانشگاه میچیگان نشان داد که چاقی اثرات مخرب بیشتری بر سیستم ایمنی مردان در مقایسه با زنان دارد. خطر بیماری های مزمن مرتبط با چاقی در مردان نیز بیشتر از زنان است. محققین در این مطالعه پاسخ موش ها را در دو جنس نسبت به رژیم های غذایی پر چربی مقایسه کردند. محققین این تفاوت را ناشی از گرایش بیشتر مردان برای ترشح مقادیر بیشتر سلول های سفید خون ( موجب بروز التهاب می شوند) توضیح دادند. بر این اساس پیشنهاد کردند که این وضعیت پیامدهای منفی بر سلامتی دارد و می تواند اثر برخی اختلالات سلامتی مثل چاقی را پر پرنگ تر کند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکتر Kanakadurga Singer ؛ " احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و دیابت در زنان و مردان متفاوت است." وی در ادامه افزود: " از آنجایی که چاقی زنان در مطالعات با مدل حیوانی ارزیابی شده بود، هدف اصلی ما در این مطالعه یافتن علت این تفوات جنسیتی بود. ما دریافتیم که چاقی به شیوه ای که در موش های نر به شیوه ای متفاوت از موش های ماده  موجب بروز التهاب می شود. روشن است که دستگاه ایمنی مردان با زنان متفاوت است." محققین پیشنهاد کردند که برای روشن تر شدن ریشه این تفاوت نیاز به مطالعات بییشتری است. یافته های حاصل از این مطالعه پایه ای است برای پژوهش هایی که این ارتباط را بروز بیماری هایی مانند دیابت بررسی می کنند. مقاله مربتط با این مطالعه درJournal of Biological Chemistry  منتشر شد.

منبع:


Kanakadurga Singer, et al. Differences in Hematopoietic Stem Cells Contribute to Sexually Dimorphic Inflammatory Responses to High Fat Diet-induced Obesity. Journal of Biological Chemistry, 2015
 

نظرات بسته شده است.